บทความ

มิเชอแลง ร่วมกับ สวทน. พัฒนาทักษะนักศึกษาทางด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม


สิทธิพรชัย รัตนะ ผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางการศึกษา บริษัท สยามมิชลิน จำกัด และ ผศ.ดร. คมกฤตย์ ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมค่ายวิชาการ STEM for TVET หรือการใช้ความรู้ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคำนวณ มาร่วมแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

กิจกรรมค่ายวิชาการ STEM for TVET เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” หรือ WIL (Work Integrated Learning) โดย มิเชอแลง ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยโครงการของ มิเชอแลง ได้รับการยอมรับจาก สวทน. ให้เป็นโครงการตัวอย่าง หรือ Best Practice ของปี 2018------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7Roec
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th