ธุรกิจ

มิเชอแลง ร่วมกับ สวทน. พัฒนาทักษะนักศึกษาทางด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม


สิทธิพรชัย รัตนะ ผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางการศึกษา บริษัท สยามมิชลิน จำกัด และ ผศ.ดร. คมกฤตย์ ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมค่ายวิชาการ STEM for TVET หรือการใช้ความรู้ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคำนวณ มาร่วมแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

กิจกรรมค่ายวิชาการ STEM for TVET เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” หรือ WIL (Work Integrated Learning) โดย มิเชอแลง ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยโครงการของ มิเชอแลง ได้รับการยอมรับจาก สวทน. ให้เป็นโครงการตัวอย่าง หรือ Best Practice ของปี 2018------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7Roec
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
26 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.3-17.8 ล้าน
2.
6.5-18.2 ล้าน
3.
19.2-22.1 ล้าน
4.
18.0-20.9 ล้าน
5.
3.2-3.6 ล้าน
6.
4.8-12.0 ล้าน
7.
7.5-7.9 ล้าน
8.
9.5-14.0 ล้าน
9.
3.7-4.9 ล้าน
10.
6.1-8.3 แสน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน