บทความ

มิเชอแลง ร่วมกับ สวทน. พัฒนาทักษะนักศึกษาทางด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม


สิทธิพรชัย รัตนะ ผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางการศึกษา บริษัท สยามมิชลิน จำกัด และ ผศ.ดร. คมกฤตย์ ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมค่ายวิชาการ STEM for TVET หรือการใช้ความรู้ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคำนวณ มาร่วมแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

กิจกรรมค่ายวิชาการ STEM for TVET เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” หรือ WIL (Work Integrated Learning) โดย มิเชอแลง ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยโครงการของ มิเชอแลง ได้รับการยอมรับจาก สวทน. ให้เป็นโครงการตัวอย่าง หรือ Best Practice ของปี 2018------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7Roec
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
21 Aug 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
568,000
2.
2,490,000
3.
1,709,000
4.
385,000
8.
20,900,000
9.
3,299,000
10.
4,399,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th