ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เชิญผู้ประกอบการยื่นขอเป็นผู้ให้บริการรถโดยสาร


กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งที่มีความพร้อม ยื่นคำขอเป็นผู้ให้บริการเดินรถโดยสารธรรมดา, รถสองแถว ภายในจังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับสมัครพร้อมกัน 7 เส้นทาง ตั้งแต่วันนี้-5 ตุลาคม 2561

เชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เดินหน้ายกระดับการให้บริการรถโดยสารประจำทางภายในจังหวัด ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแล มาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการเดินทางและวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนภายในจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ จึงเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางที่มีความพร้อม สามารถยื่นคำขออนุญาตเพื่อเป็นผู้ให้บริการเดินรถประจำทางด้วยรถมาตรฐาน 3 (รถโดยสารธรรมดาและหรือรถสองแถว) จำนวน 7 เส้นทางสำคัญที่ผ่านแหล่งชุมชน โรงเรียน และสถานที่ราชการ ดังนี้

สายที่ 1 บ้านหอย-บ้านบก ระยะทาง 23.4 กิโลเมตร, สายที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ-โรงเรียนบ้านหนองครก ระยะทาง 14 กิโลเมตร, สายที่ 3 บ้านป่าไม้พัฒนา-วัดขนาวราราม ระยะทาง 6 กิโลเมตร, สายที่ 4 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์-บ้านน้ำคำ ระยะทาง 14 กิโลเมตร สายที่ 5 บ้านหนองตะมะ-บ้านหนองคู ระยะทาง 15 กิโลเมตร, สายที่ 6 บ้านโนนแย้-สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ (แห่งใหม่) ระยะทาง 11.2 กิโลเมตร และสายที่ 7 ชุมชนป่าไม้พัฒนา-โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ ระยะทาง 8 กิโลเมตร ยื่นความประสงค์ขอเดินรถในเส้นทางดังกล่าว ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีษะเกษ ตั้งแต่วันนี้-5 ตุลาคม 2561

ในส่วนของรถโดยสารที่อนุญาตให้ใช้เดินรถนั้น ให้ใช้รถโดยสารธรรมดา และหรือรถโดยสารสองแถว โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการเดินรถขั้นต่ำในแต่ละวันอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถใช้รถหมุนเวียนเพื่อให้บริการประชาชนได้ตามปริมาณความต้องการในแต่ละเส้นทาง อัตราค่าโดยสารระยะทาง 10 กิโลเมตรแรก 8 บาท และสามารถเก็บเพิ่มอีก 1 บาท สำหรับการโดยสารในระยะทางอีก 10 กิโลเมตรถัดไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ได้แก่ สภาพความพร้อมของรถ สถานที่เก็บ ซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางปลายทาง แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอ และประวัติการประกอบการขนส่ง (ถ้ามี) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0 – 4561 – 7419 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้-5 ตุลาคม 2561------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/vnK1F
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน