บทความ

สถาบันยานยนต์ ประกาศวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนยานยนต์ไทย


สถาบันยานยนต์ ครบรอบ 20 ปี ประกาศวิสัยทัศน์ มุ่งเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยในโอกาสครบรอบ 20 ปี สถาบันยานยนต์ ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จนก้าวเป็นผู้ผลิตอันดับ 12 ของโลก ในความสำเร็จครั้งนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลการวิจัยต่างๆ เพื่อให้ภาครัฐได้นำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาผู้ประกอบการภายในประเทศให้มีความสามารถในแข่งขัน และในทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ นับเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ที่สถาบันยานยนต์ จะทวีบทบาทการทำงานร่วมกันกับภาครัฐ ผู้ผลิตยานยนต์ต่างๆ ตลอดจนภาคการศึกษา เพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์โลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการข้ามชาติที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตถึง 24 ราย เป็นรถยนต์ 17 ราย รถจักรยานยนต์ 7 ราย ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์กว่า 2,000 ราย มีกำลังการผลิต 3,000,000 คัน/ปี ปัจจุบันผลิตรวม 2 ล้านคัน แบ่งเป็นส่งออกสูงมากกว่า 1,000,000 คัน/ปี ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยสร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 2 ของจีดีพีของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความท้าทายที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค และผู้เล่นรายใหม่ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมโลกทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในทศวรรษหน้า จะต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่อาจเรียกได้ว่าเป็น Decade of Change

สถาบันยานยนต์ได้เตรียมพร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเป็นศูนย์ข้อมูลและความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการก่อตั้งศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Next Genertion Automotive Research Center เพื่อศึกษาและวิจัยแนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมของยานยนต์ รวมทั้งความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง เพื่อให้ผู้รับบริการทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

นอกจากนี้ สถาบันยานยนต์ ได้มีการจัดทำแผนปรับปรุง และพัฒนาศูนย์ทดสอบยานยนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ด้วยการขยายศักยภาพทางเทคโนโลยี เครื่องมือการทดสอบ สำหรับมาตรฐานยานยนต์อนาคต การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทดสอบของสถาบันฯ และระบบงานมาตรฐานเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเทคนิคในระดับสากล ทั้งนี้ มีภารกิจเร่งด่วนอยู่ 4 ประการ คือ 1. การขยายศักยภาพทางเทคโนโลยี เครื่องมือการทดสอบสำหรับมาตรฐานยานยนต์อนาคต 2. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทดสอบของสถาบัน 3. การพัฒนาระบบงานมาตรฐาน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเทคนิคในระดับสากล และ 4. การสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) ที่ได้มีการจัดสร้างขึ้นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้ได้อย่างต่อเนื่อง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/4qAmw
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 11:46 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th