ธุรกิจ

สถาบันยานยนต์ ประกาศวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนยานยนต์ไทย


สถาบันยานยนต์ ครบรอบ 20 ปี ประกาศวิสัยทัศน์ มุ่งเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยในโอกาสครบรอบ 20 ปี สถาบันยานยนต์ ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จนก้าวเป็นผู้ผลิตอันดับ 12 ของโลก ในความสำเร็จครั้งนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลการวิจัยต่างๆ เพื่อให้ภาครัฐได้นำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาผู้ประกอบการภายในประเทศให้มีความสามารถในแข่งขัน และในทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ นับเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ที่สถาบันยานยนต์ จะทวีบทบาทการทำงานร่วมกันกับภาครัฐ ผู้ผลิตยานยนต์ต่างๆ ตลอดจนภาคการศึกษา เพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์โลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการข้ามชาติที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตถึง 24 ราย เป็นรถยนต์ 17 ราย รถจักรยานยนต์ 7 ราย ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์กว่า 2,000 ราย มีกำลังการผลิต 3,000,000 คัน/ปี ปัจจุบันผลิตรวม 2 ล้านคัน แบ่งเป็นส่งออกสูงมากกว่า 1,000,000 คัน/ปี ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยสร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 2 ของจีดีพีของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความท้าทายที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค และผู้เล่นรายใหม่ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมโลกทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในทศวรรษหน้า จะต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่อาจเรียกได้ว่าเป็น Decade of Change

สถาบันยานยนต์ได้เตรียมพร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเป็นศูนย์ข้อมูลและความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการก่อตั้งศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Next Genertion Automotive Research Center เพื่อศึกษาและวิจัยแนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมของยานยนต์ รวมทั้งความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง เพื่อให้ผู้รับบริการทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

นอกจากนี้ สถาบันยานยนต์ ได้มีการจัดทำแผนปรับปรุง และพัฒนาศูนย์ทดสอบยานยนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ด้วยการขยายศักยภาพทางเทคโนโลยี เครื่องมือการทดสอบ สำหรับมาตรฐานยานยนต์อนาคต การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทดสอบของสถาบันฯ และระบบงานมาตรฐานเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเทคนิคในระดับสากล ทั้งนี้ มีภารกิจเร่งด่วนอยู่ 4 ประการ คือ 1. การขยายศักยภาพทางเทคโนโลยี เครื่องมือการทดสอบสำหรับมาตรฐานยานยนต์อนาคต 2. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทดสอบของสถาบัน 3. การพัฒนาระบบงานมาตรฐาน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเทคนิคในระดับสากล และ 4. การสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) ที่ได้มีการจัดสร้างขึ้นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้ได้อย่างต่อเนื่อง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/4qAmw
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 11:46 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน