ธุรกิจ

โตโยตา เผยยอดขายรถเดือนสิงหาคม ตลาดรวมโต 27.7 %


สุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 86,814 คัน  เพิ่มขึ้น 27.7 %  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 34,164 คัน เพิ่มขึ้น 27.1 %  รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 52,650 คัน เพิ่มขึ้น 28.1 % ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 41,314 คัน เพิ่มขึ้น 23.7 %

 

 • ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคม มีปริมาณการขาย 86,814 คัน เพิ่มขึ้น 27.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 27.1 % และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 28.1 % ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษัทรถยนต์ในงาน Big Motor Sale ที่ผ่านมา

2) ตลาดรถยนต์สะสม 8 เดือน มีปริมาณการขาย 657,878 คัน เพิ่มขึ้น 21.1 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 19.5 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 22.2 % จากการที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัว ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายน มีแนวโน้มเติบโต จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น และความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศที่ยังคงมีอยู่สูง ซึ่งเห็นได้จากค่ายรถยนต์ต่างๆ พากันแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ และรุ่นปรับปรุงใหม่ เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น แม้ว่าราคาพืชผลหลักทางการเกษตรบางรายการยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว แต่ยังไม่ส่งผลต่อตลาดรถยนต์มากนัก

 

 • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2561
 1. ตลาดรถยนต์รวม มีปริมาณการขาย 86,814 คัน เพิ่มขึ้น 7 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      27,131 คัน      เพิ่มขึ้น      68.9 %    ส่วนแบ่งตลาด 31.3 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ          13,135 คัน      เพิ่มขึ้น      2.7 %       ส่วนแบ่งตลาด 15.1 %

อันดับที่ 3 ฮอนดา       11,307 คัน     เพิ่มขึ้น       5.6 %      ส่วนแบ่งตลาด 13 %

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 34,164 คัน เพิ่มขึ้น 1 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      9,960 คัน      เพิ่มขึ้น     77.9 %        ส่วนแบ่งตลาด 29.2 %

อันดับที่ 2 ฮอนดา       8,149 คัน      เพิ่มขึ้น     2.7 %         ส่วนแบ่งตลาด 23.9 % 

อันดับที่ 3 มาซดา       4,413 คัน      เพิ่มเป็น    37.9 %       ส่วนแบ่งตลาด 12.9 %

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ มีปริมาณการขาย 52,650 คัน เพิ่มขึ้น 1 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      17,171 คัน     เพิ่มขึ้น     64.1 %        ส่วนแบ่งตลาด 32.6 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ           13,135 คัน    เพิ่มขึ้น     2.7 %         ส่วนแบ่งตลาด 24.9 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        5,919 คัน       เพิ่มขึ้น    23.9 %         ส่วนแบ่งตลาด 11.2 %

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 41,314 คัน เพิ่มขึ้น 23.7 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      14,876 คัน      เพิ่มขึ้น    51.3 %         ส่วนแบ่งตลาด 36 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ           11,736 คัน      ลดลง     0.4 %           ส่วนแบ่งตลาด 28.4 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด           5,914 คัน      เพิ่มขึ้น    31.5 %         ส่วนแบ่งตลาด 14.3 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,846 คัน

โตโยตา 2,466 คัน – ฟอร์ด 1,301 คัน – มิตซูบิชิ 1,006 คัน – อีซูซุ 958 คัน– เชฟโรเลต์ 115 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up มีปริมาณการขาย 35,468 คัน เพิ่มขึ้น 6 %

อันดับที่ 1 โตโยตา        12,410 คัน    เพิ่มขึ้น     48.9 %       ส่วนแบ่งตลาด 35 %                                                                     อันดับที่ 2 อีซูซุ           10,778 คัน      (ไม่เปลี่ยนแปลง)         ส่วนแบ่งตลาด 30.4 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด            4,613 คัน      เพิ่มขึ้น     22.4 %        ส่วนแบ่งตลาด 13 %

 

 • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – สิงหาคม 2561
 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 657,878 คัน เพิ่มขึ้น 21.1 % อันดับที่ 1 โตโยตา      195,348 คัน    เพิ่มขึ้น    34.7 %         ส่วนแบ่งตลาด 29.7 %

อันดับที่ 1 โตโยตา   195,348 คัน    เพิ่มขึ้น  34.7 %       ส่วนแบ่งตลาด 29.7 %                                                                       อันดับที่ 2 อีซูซุ        112,638 คัน    เพิ่มขึ้น  10.4 %        ส่วนแบ่งตลาด 17.1 %

อันดับที่ 3 ฮอนดา      81,633 คัน     ลดลง      1.2 %         ส่วนแบ่งตลาด 12.4 %

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง มีปริมาณการขาย 257,005 คัน เพิ่มขึ้น 19.5 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      73,172 คัน     เพิ่มขึ้น    28 %            ส่วนแบ่งตลาด 28.5 %

อันดับที่ 2 ฮอนดา       62,092 คัน     เพิ่มขึ้น    1 %             ส่วนแบ่งตลาด 24.2 %

อันดับที่ 3 มาซดา       33,690 คัน     เพิ่มขึ้น   46.1 %         ส่วนแบ่งตลาด 13.1 %

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 400,873 คัน เพิ่มขึ้น 22.2 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      122,176 คัน    เพิ่มขึ้น    39 %            ส่วนแบ่งตลาด 30.5 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ           112,638 คัน    เพิ่มขึ้น   10.4 %          ส่วนแบ่งตลาด 28.1 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        43,453 คัน      เพิ่มขึ้น   27.3 %            ส่วนแบ่งตลาด 10.8 %

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

                 ปริมาณการขาย 317,308 คัน เพิ่มขึ้น 19.7 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      105,729 คัน    เพิ่มขึ้น     28.2 %        ส่วนแบ่งตลาด 33.3 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ           102,652 คัน    เพิ่มขึ้น     10.2 %        ส่วนแบ่งตลาด 32.4 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด            42,762 คัน    เพิ่มขึ้น     32.5 %        ส่วนแบ่งตลาด 13.5 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 40,347 คัน

โตโยตา 17,334 คัน – มิตซูบิชิ 8,184 คัน – อีซูซุ 7,826 คัน – ฟอร์ด 6,410 คัน – เชฟโรเลต์ 593 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 276,961 คัน เพิ่มขึ้น 21 %

อันดับที่ 1 อีซูซุ          94,826 คัน      เพิ่มขึ้น    11.7 %         ส่วนแบ่งตลาด 34.2 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      88,395 คัน     เพิ่มขึ้น    27.4 %         ส่วนแบ่งตลาด 31.9 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        36,352 คัน      เพิ่มขึ้น    33.1 %         ส่วนแบ่งตลาด 13.1 %------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/utVtm
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 11:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน