บทความ

โตโยตา เผยยอดขายรถเดือนสิงหาคม ตลาดรวมโต 27.7 %


สุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 86,814 คัน  เพิ่มขึ้น 27.7 %  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 34,164 คัน เพิ่มขึ้น 27.1 %  รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 52,650 คัน เพิ่มขึ้น 28.1 % ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 41,314 คัน เพิ่มขึ้น 23.7 %

 

 • ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคม มีปริมาณการขาย 86,814 คัน เพิ่มขึ้น 27.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 27.1 % และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 28.1 % ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษัทรถยนต์ในงาน Big Motor Sale ที่ผ่านมา

2) ตลาดรถยนต์สะสม 8 เดือน มีปริมาณการขาย 657,878 คัน เพิ่มขึ้น 21.1 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 19.5 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 22.2 % จากการที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัว ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายน มีแนวโน้มเติบโต จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น และความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศที่ยังคงมีอยู่สูง ซึ่งเห็นได้จากค่ายรถยนต์ต่างๆ พากันแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ และรุ่นปรับปรุงใหม่ เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น แม้ว่าราคาพืชผลหลักทางการเกษตรบางรายการยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว แต่ยังไม่ส่งผลต่อตลาดรถยนต์มากนัก

 

 • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2561
 1. ตลาดรถยนต์รวม มีปริมาณการขาย 86,814 คัน เพิ่มขึ้น 7 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      27,131 คัน      เพิ่มขึ้น      68.9 %    ส่วนแบ่งตลาด 31.3 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ          13,135 คัน      เพิ่มขึ้น      2.7 %       ส่วนแบ่งตลาด 15.1 %

อันดับที่ 3 ฮอนดา       11,307 คัน     เพิ่มขึ้น       5.6 %      ส่วนแบ่งตลาด 13 %

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 34,164 คัน เพิ่มขึ้น 1 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      9,960 คัน      เพิ่มขึ้น     77.9 %        ส่วนแบ่งตลาด 29.2 %

อันดับที่ 2 ฮอนดา       8,149 คัน      เพิ่มขึ้น     2.7 %         ส่วนแบ่งตลาด 23.9 % 

อันดับที่ 3 มาซดา       4,413 คัน      เพิ่มเป็น    37.9 %       ส่วนแบ่งตลาด 12.9 %

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ มีปริมาณการขาย 52,650 คัน เพิ่มขึ้น 1 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      17,171 คัน     เพิ่มขึ้น     64.1 %        ส่วนแบ่งตลาด 32.6 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ           13,135 คัน    เพิ่มขึ้น     2.7 %         ส่วนแบ่งตลาด 24.9 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        5,919 คัน       เพิ่มขึ้น    23.9 %         ส่วนแบ่งตลาด 11.2 %

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 41,314 คัน เพิ่มขึ้น 23.7 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      14,876 คัน      เพิ่มขึ้น    51.3 %         ส่วนแบ่งตลาด 36 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ           11,736 คัน      ลดลง     0.4 %           ส่วนแบ่งตลาด 28.4 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด           5,914 คัน      เพิ่มขึ้น    31.5 %         ส่วนแบ่งตลาด 14.3 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,846 คัน

โตโยตา 2,466 คัน – ฟอร์ด 1,301 คัน – มิตซูบิชิ 1,006 คัน – อีซูซุ 958 คัน– เชฟโรเลต์ 115 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up มีปริมาณการขาย 35,468 คัน เพิ่มขึ้น 6 %

อันดับที่ 1 โตโยตา        12,410 คัน    เพิ่มขึ้น     48.9 %       ส่วนแบ่งตลาด 35 %                                                                     อันดับที่ 2 อีซูซุ           10,778 คัน      (ไม่เปลี่ยนแปลง)         ส่วนแบ่งตลาด 30.4 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด            4,613 คัน      เพิ่มขึ้น     22.4 %        ส่วนแบ่งตลาด 13 %

 

 • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – สิงหาคม 2561
 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 657,878 คัน เพิ่มขึ้น 21.1 % อันดับที่ 1 โตโยตา      195,348 คัน    เพิ่มขึ้น    34.7 %         ส่วนแบ่งตลาด 29.7 %

อันดับที่ 1 โตโยตา   195,348 คัน    เพิ่มขึ้น  34.7 %       ส่วนแบ่งตลาด 29.7 %                                                                       อันดับที่ 2 อีซูซุ        112,638 คัน    เพิ่มขึ้น  10.4 %        ส่วนแบ่งตลาด 17.1 %

อันดับที่ 3 ฮอนดา      81,633 คัน     ลดลง      1.2 %         ส่วนแบ่งตลาด 12.4 %

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง มีปริมาณการขาย 257,005 คัน เพิ่มขึ้น 19.5 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      73,172 คัน     เพิ่มขึ้น    28 %            ส่วนแบ่งตลาด 28.5 %

อันดับที่ 2 ฮอนดา       62,092 คัน     เพิ่มขึ้น    1 %             ส่วนแบ่งตลาด 24.2 %

อันดับที่ 3 มาซดา       33,690 คัน     เพิ่มขึ้น   46.1 %         ส่วนแบ่งตลาด 13.1 %

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 400,873 คัน เพิ่มขึ้น 22.2 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      122,176 คัน    เพิ่มขึ้น    39 %            ส่วนแบ่งตลาด 30.5 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ           112,638 คัน    เพิ่มขึ้น   10.4 %          ส่วนแบ่งตลาด 28.1 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        43,453 คัน      เพิ่มขึ้น   27.3 %            ส่วนแบ่งตลาด 10.8 %

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

                 ปริมาณการขาย 317,308 คัน เพิ่มขึ้น 19.7 %

อันดับที่ 1 โตโยตา      105,729 คัน    เพิ่มขึ้น     28.2 %        ส่วนแบ่งตลาด 33.3 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ           102,652 คัน    เพิ่มขึ้น     10.2 %        ส่วนแบ่งตลาด 32.4 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด            42,762 คัน    เพิ่มขึ้น     32.5 %        ส่วนแบ่งตลาด 13.5 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 40,347 คัน

โตโยตา 17,334 คัน – มิตซูบิชิ 8,184 คัน – อีซูซุ 7,826 คัน – ฟอร์ด 6,410 คัน – เชฟโรเลต์ 593 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 276,961 คัน เพิ่มขึ้น 21 %

อันดับที่ 1 อีซูซุ          94,826 คัน      เพิ่มขึ้น    11.7 %         ส่วนแบ่งตลาด 34.2 %

อันดับที่ 2 โตโยตา      88,395 คัน     เพิ่มขึ้น    27.4 %         ส่วนแบ่งตลาด 31.9 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        36,352 คัน      เพิ่มขึ้น    33.1 %         ส่วนแบ่งตลาด 13.1 %------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/utVtm
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 11:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th