ธุรกิจ

ฟอร์ด ส่งมอบน้ำสะอาดให้ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง จ. ระยอง


9C97FA9E-7162-4D59-AEDC-D164DB594FDE

 

ฟอร์ด ประเทศไทย นำอาสาสมัคร พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในเดือนของอาสาสมัคร ฟอร์ด ทั่วโลก หรือ Ford Global Caring Month ด้วยการร่วมอนุรักษ์น้ำและมอบน้ำสะอาดให้ชุมชน ในโครงการ Water Go Clean ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมพานี ฟันด์

 

16E38A1D-6840-4B97-9CC5-8919FEBE3AFE

 

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมมือกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ส่วนราชการตำบลสองสลึง จังหวัดระยอง นำทีมอาสาสมัคร จากสำนักงานฟอร์ด ประเทศไทย โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริง หรือ เอฟทีเอม และผู้จำหน่าย ฟอร์ด เอก กรุ๊ป ในจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับครู นักเรียน และคนในชุมชน ในโครงการน้ำสะอาดเพื่อชุมชน Water Go Clean ด้วยการติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มเพื่อมอบแหล่งน้ำสะอาดให้แก่ชุมชน พร้อมเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์น้ำและขั้นตอนการผลิตน้ำสะอาด เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันรักษาแหล่งน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่า พร้อมอบรมเทคนิคการตรวจวัดน้ำอย่างง่ายๆ อาทิ ตรวจวัดความกระด้างของน้ำ คลอรีนที่ปนเปื้อนกับน้ำ ค่า pH หรือความเป็นกรดด่างของน้ำ เชื้อแบคทีเรียคอโรฟอร์มและอีคอไลที่อยู่ในน้ำ โดยใช้สารละลายและกระดาษเทียบความแตกต่างของสีกระดาษ

 

80705B91-C7F8-4F8B-ACA5-042CA3CEB127

 

นอกจากนี้ อาสาสมัคร ฟอร์ด และคณะสื่อมวลชน ยังได้แสดงพลังจิตอาสาด้วยการร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดร่องน้ำ ขุดลอกทำความสะอาดร่องน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ ซึ่งมีการสะสมของดิน และขยะ ทำให้เกิดมลภาวะ และยังช่วยกันบำบัดแหล่งน้ำในชุมชน ด้วยการติดตั้งเครื่องตีน้ำเพิ่มอากาศพลังแสงอาทิตย์ เพื่อเติมออกซิเจนให้อากาศลงไปในน้ำ และบำบัดปรับคุณภาพของน้ำให้ดีขึ้น โดยการนำน้ำหมักจุลินทรีย์อีเอมชนิดน้ำ และจุลินทรีย์อีเอมบอลใส่ลงไปในบ่อน้ำเพื่อปรับสภาพน้ำก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่แหล่งน้ำของชุมชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พร้อมปลูกต้นไม้บริเวณสองฝั่งถนนที่ตั้งของฝายกักเก็บน้ำ เพื่อช่วยลดการพังทลายของตลิ่ง

 

BC117BFB-37E5-4DCF-A4CD-3BC221C78BC4

 

ศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า ฟอร์ด ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวกับน้ำในรูปแบบต่างๆ เพื่อขยายขอบเขตการอนุรักษ์น้ำในชุมชนให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ สำหรับโครงการ Water Go Clean เป็นโครงการที่เน้นเรื่องการจัดการน้ำสะอาดในชุมชนที่ขาดแคลน ซึ่งเราเน้นเรื่องการให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำและขั้นตอนการผลิตน้ำสะอาดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ เพื่อให้คนในท้องที่มีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

0439E5F1-0555-4EEB-BD2A-B11B5B6B178D

 

สำหรับในประเทศไทย ฟอร์ด เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมเกี่ยวกับน้ำ รวม 3 กิจกรรม คือโครงการ Water Go Green, Water Go Clean  และ Water Go Life เพื่อขยายขอบเขตกิจกรรมเพื่อสังคมเกี่ยวกับน้ำในรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ ตลอดเดือนกันยายนในปีนี้

 

5B524F14-C2DE-4A6B-BE6B-63D5DC5FFA74

 

กิจกรรมภายใต้โครงการ Ford Global Caring Month ของอาสาสมัคร ฟอร์ด ทั่วโลก มีมาตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งอาสาสมัคร ฟอร์ด ทั่วโลก ได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมไปกว่า 1.5 ล้านชั่วโมง ใน 50 ประเทศทั่วโลก------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว, บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/QQVYv
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน