ข่าวรอบโลก

อาการ “แฮงโอเวอร์” ทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง


 

ผลการศึกษาทางวิชาการ ระบุว่า ความสามารถและความตั้งใจในการขับขี่จะลดลง หากยังมีอาการแฮงโอเวอร์ แม้ว่าจะไม่มีแอลกอฮอลอยู่ในร่างกายแล้วก็ตาม โดยผลการศึกษาระบุว่า อาการแฮงโอเวอร์ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่ของเรา

จากการศึกษาของนักวิชาการ ซึ่งมีรายงานออกมาถึง 11 ฉบับ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยบาธ (University of Bath) นำเสนอว่า “ความสามารถในการควบคุมยานพาหนะ ตามมาตรฐานของแต่ละบุคคล จะเปลี่ยนแปลงไป” หลังจากผ่านการ “ดื่มอย่างหนัก” แม้ว่าจะยังมีแอลกอฮอลอยู่ในร่างกาย หรือไม่มีแอลกอฮอลในร่างกายแล้วก็ตาม

จากรายงานของ Dr. Sally Adams นักวิชาการอาวุโส บรรยายอาการแฮงโอเวอร์ไว้ว่าเป็น “อาการที่ทำให้ความสามารถในการปฏิบัติงานประจำวันลดลง อาทิ การขับขี่ยานพาหนะ” ขณะที่ Craig Gunn ผู้ประพันธ์อาวุโส อธิบายอาการแฮงโอเวอร์ จะนำไปสู่ “ความสามารถที่ลดลง การมองเห็นที่ลดลง ความทรงจำก็ลดลง และลดความสามารถในการตอบโต้” โดยจากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการตอบสนองจะลดลง 20 % หากยังมีอาการแฮงโอเวอร์

รายงานดังกล่าวมาจากการเก็บข้อมูลในหัวข้อ “อาการตกค้างของแอลกอฮอล” และ “ปฏิกิริยาวันรุ่งขึ้น” โดยเป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 770 ราย ในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีเพียง 11 รายที่มีข้อมูลเพียงพอที่จะทำการศึกษาต่อ เพราะกลุ่มตัวอย่างที่เหลือ “ไม่มีอาการตกค้าง”

จากผลสรุปการศึกษา นักวิชาการพิจารณาว่า แม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่จะมีการห้ามดื่มสุรา หรือของมึนเมา ในสถานที่ทำงาน “พนักงานสามารถตอบสนองได้ดี เมื่อพิจารณาถึงการระมัดระวังความปลอดภัยในการทำงาน

แต่ขณะที่ยังมีองค์กรและบริษัทแทกซีที่ยังต้องการให้มีการพิจารณา หรือจัดหายาเพื่อรักษาอาการแฮงโอเวอร์ แต่ในกลุ่มตัวอย่างบางราย กลับไม่พบอาการแฮงโอเวอร์ จากการดื่มอย่างหนักในคืนก่อนหน้านั้นปัจจุบัน ข้อจำกัดในการตรวจสอบแอลกอฮอลสำหรับผู้ดื่มสุรา ในอังกฤษ, เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ อยู่ที่ 80 มิลลิกรัม/ปริมาณเลือด 100 มิลลิลิตร แต่ในสกอทแลนด์เข้มงวดกว่า เหลือเพียง 50 มิลลิกรัม เท่านั้น โดยมีคำแนะนำว่า สำหรับผู้ที่ดื่มไวน์ 1 แก้ว ในปริมาณ 250 มิลลิลิตร จะใช้เวลา 3 ชม. ในการทำให้ไม่พบปริมาณแอลกอฮอลในเส้นเลือด แต่หากเป็นเบียร์ในปริมาณท่ี่เท่ากัน จะใช้เวลา 2 ชม. เท่านั้น

 ------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
คอลัมน์ Online : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/fLQ4V
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 12:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน