ธุรกิจ

โตโยตา รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น 3 ปีซ้อน


ประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดย โตโยตา เป็นบริษัทรถยนต์รายเดียวที่ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณามอบรางวัลให้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็น 1 ใน 12 บริษัทที่ได้รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Thailand Best Employer)” โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ โตโยตา ได้รับรางวัล (ปี 2559-2561) ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการดูแล รักษา และพัฒนาพนักงาน ส่งผลให้บริษัทมีความโดดเด่นในหลายๆ ด้าน ได้แก่ บริษัทมีระดับความผูกพันของพนักงานอยู่ในระดับสูง บริษัทมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี ใส่ใจดูแลพนักงาน และรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพนักงาน บริษัทมีผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลและเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคนในองค์กร และบริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ที่ส่งเสริมการทำงานที่ดี ที่มุ่งเน้นผลงาน

ทั้งนี้บริษัทที่ได้รับรางวัลองค์กรสุดยอดนายจ้างมีคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรสูงกว่าอัตราโดยเฉลี่ยขององค์กรทั่วไปถึง 24 % โดยองค์กรสุดยอดนายจ้างมีคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมากถึง 86 % ในขณะที่องค์กรทั่วไปมีคะแนนเพียง 62 % ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แต่ละองค์กรได้รับรางวัลนั้น เพราะเป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าตื่นเต้น ท้าทาย โดยพนักงานจำนวนกว่า 89 % ขององค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างต่างเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงสามารถให้แนวทางในการบริหารงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน รวมถึงการวางกลยุทธ์ด้านผลตอบแทนที่ไม่ใช่แค่ตัวเงิน แต่หมายรวมถึงโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพอีกด้วย

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/0GYBZ
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน