ธุรกิจ

โตโยตา รับ 2 รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย โรงงาน โตโยตา บ้านโพธิ์ และโรงงาน โตโยตา สำโรง รับ 2 รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานจากงาน “Thailand Energy Award 2018” ที่จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในขณะที่โรงงาน โตโยตา เกทเวย์ ได้รับ 2 รางวัลดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพของการทำงาน (Kaizen) จากงาน “Thailand Kaizen Award 2018” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

รางวัล “Thailand Energy Award 2018″ ถือเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงาน อาคารบุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ โดยทั้งโรงงาน โตโยตา บ้านโพธิ์ และโรงงาน โตโยตา สำโรง ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับ 2 รางวัล อันได้แก่

1) รางวัลบุคลากรด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงานโรงงานควบคุม จากการที่โรงงาน โตโยตา บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการพัฒนา 3 เสาหลัก อันได้แก่ 1) การลดความต้องการด้านการใช้พลังงาน 2) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจ่ายพลังงาน และ 3) สร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับจิตสำนึกของพนักงาน
2) รางวัลด้านพลังงานสร้างสรรค์ ประเภทการอนุรักษ์พลังงาน จากการที่ โรงงาน โตโยตา สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการลดพลังงานห้องพ่นสีโดยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมตามฤดูกาล เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน และใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพ่นสีตัวถังรถยนต์

ขณะที่รางวัล “Thailand Kaizen Award 2018” เป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับองค์กรที่มีผลงาน Kaizen ดีเด่นระดับประเทศ สามารถนำการ Kaizen ไปช่วยในการพัฒนาการการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน สามารถขยายผลไปสู่เครื่องจักรกลช่วยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติให้ประสบความสำเร็จ โดยโรงงาน โตโยตา เกทเวย์ ได้รับ 2 รางวัล จากการประกวดประเภท Karakuri Kaizen หรือผลงานที่มีการประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้หลักกลศาสตร์ เฟือง สปริง คาน แรงลม ล้อ เพลา แสงแดด คานงัด และมุ่งเน้นการปรับปรุงที่ให้พนักงานในทีมมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เป็นต้น
1) รางวัล Daimond Award ประเภท Karakuri kaizen ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของการแข่งขันในประเภทนี้ จากผลงาน Door Line Supply Improvement by Karakuri ที่ปรับปรุงการขนส่งจากเดิมที่ใช้รถไฟฟ้าลากขนส่งชิ้นงานจากจุดจัดเรียงไปยังไลน์ประกอบประตู มาเป็นการใช้รางเลื่อนขนส่งโดยใช้หลักแรงโน้มถ่วงและกลไกรอกโซ่การถ่วงน้ำหนัก รวมถึงการควบคุมการจัดส่งชิ้นจำเพาะสำหรับพนักงานแต่ละคน ซึ่งทำให้สามารถลดการใช้รถไฟฟ้า ลดความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน ตลอดจนลดกำลังคนในการขนส่งได้อีกด้วย
2) รางวัล Exellence Technique Award จากผลงาน Door Line Supply Improvement by Karakuri ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ โตโยตา เพราะเป็นรางวัลที่จะมอบให้กับผลงานที่มีเทคนิคและประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเท่านั้น ซึ่ง โตโยตา ถือเป็นบริษัทแรกในรอบ 8 ปี ที่ได้รับรางวัลนี้

ทั้งนี้โรงงาน โตโยตา ทั้ง 3 แห่ง ต่างให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานมาโดยตลอด ทั้งการจัดทำพลังงานทดแทนจาก Solar Roof Top การแปรรูปพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์ที่สูญเสียพลังงานต่ำ การทำกิจกรรม Karakuri Kaizen ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำแนวคิดหลักของโรงงานที่ถูกออกแบบให้เป็น Sustainable Plant หรือ โรงงานที่ไม่สร้างมลภาวะ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน นอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพของการทำงาน หรือ Kaizen ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นสิ่งที่ โตโยตา ยึดมั่นและให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/yHV16
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน