ธุรกิจ

เยาวชนไทยคว้ารางวัล การประกวดภาพวาดระบายสีระดับโลก


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยจากการคว้ารางวัลประกวดภาพวาดระบายสีระดับโลก ในหัวข้อ “Toyota Dream Car Art Contest 2018” ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

Toyota Dream Car Art Contest คือ โครงการประกวดภาพวาดและระบายสีระดับโลก ที่จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของเยาวชน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง นอกจากนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาส และสนับสนุนความสามารถของเยาวชนให้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับนานาชาติ โดยการประกวดฯ แบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี รุ่นระดับ 8-11 ปี และรุ่นระดับอายุ 12-15 ปี

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นปีที่ 8 ที่เราได้จัดกิจกรรม Toyota Dream Car Art Contest ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานยอดเยี่ยม 3 อันดับแรกของประเทศไทยในแต่ละรุ่น ส่งเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับโลก Toyota Dream Car Art Contest ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งที่ผ่านมาเด็กไทยสามารถสร้างชื่อเสียงได้รับรางวัลจากเวทีนี้ทุกปี  และในปีนี้ผลงานของเยาวชนไทยก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกครั้ง โดยได้รับเหรียญเงินระดับโลกมาทั้งหมด 3 รางวัล จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดฯ ทั้งหมด 650,000 ผลงาน จาก 76 ประเทศทั่วโลก

รายชื่อผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น

“Toyota Dream Car Art Contest 2018” ได้แก่

7 เด็กหญิงมิ้งค์ รักษาชาติ กับผลงาน

รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี รางวัล เหรียญเงินระดับโลก ได้แก่ ดญ. มิ้งค์ รักษาชาติ โรงเรียนปาลิกาวิทยานุสรณ์ จ. นครศรีธรรมราช ชื่อผลงาน รถสีม่วงแห่งความฝัน

5เด็กหญิงชญาดา อุทัยธัน กับผลงาน

รุ่นระดับอายุ 8-11 ปี รางวัล เหรียญเงินระดับโลก ได้แก่ ดญ. ชญาดา อุทัยธัน โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน รถไอยราพาทัวร์

6เด็กหญิงภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ กับผลงาน

รุ่นระดับอายุ 12-15 ปี รางวัลเหรียญเงินระดับโลก ได้แก่ ดญ. ภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ โรงเรียนรังษีวิทยา จ. เชียงใหม่ ชื่อผลงาน Moving to The New Universe Car

“การที่เยาวชนไทยได้รับรางวัลดังกล่าว ถือเป็นความภาคภูมิใจของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดันเยาวชน ผู้มีความสามารถให้ก้าวสู่เวทีระดับสากล จนสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้านความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ อีกทั้งเป็นความมุ่งมั่นของ โตโยตา ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล ซึ่งนี่คือ อีกหนึ่งความสุขที่เราขอมอบให้แก่สังคมไทย”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/uR2hN
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน