CAR STEREO & CONNECTIVITY

สเปคเครื่องเสียง…จำเป็นต้องรู้ไหม ?


จำเป็น…เพราะสเปค หรือ Specification บอกถึงคุณภาพด้านต่างๆ ของสินค้าตัวนั้น ไม่ว่าจะเป็น แอมพ์, ลำโพง หรือวิทยุ ซึ่งเราสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสินค้าตัวอื่นๆ ทำให้เลือกซื้อได้ง่ายขึ้น

คราวนี้มาดูความหมายต่างๆ ของสเปคกัน

RMS หรือ Root Mean Square เป็นการวัด ค่ากำลังวัตต์จริง เช่น แอมพ์ Class A/B กำลังขับขนาด 60 วัตต์ RMS (หน่วยเป็น RMS) ที่แอมพ์ตัวนั้นทำได้ต่อเนื่องตามเวลาที่กำหนดโดยไม่เกิดความเสียหาย และเสียงดนตรีมีความชัดเจน

MAX หรือ Maximum เป็นค่ากำลังขับสูงสุดที่สินค้าตัวนั้นทำได้ โดยที่เสียงดนตรียังไม่เพี้ยน หรือแตกพร่า หากขับด้วยกำลังขับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน ทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้ เช่น ภาคขยายเสียงในแอมพ์มีความร้อน หรืออุณหภูมิสูงเกินขีดกำหนด จะตัดการทำงานด้วยวงจร Thermal Protection อัตโนมัติ หากเป็นลำโพงจะทำให้วอยศ์คอยล์เกิดความร้อน และทำความเสียหายให้กับวอยศ์คอยล์

THD หรือ Total Harmonic Distortion เป็นค่าสำหรับใช้พิจารณาว่า สินค้าตัวนั้น มีสัญญาณ หรือเสียงดนตรีผิดเพี้ยนมาก/น้อยแค่ไหน มีหน่วยเป็นเปอร์เซนต์ เช่น THD 0.1 % ค่านี้ยิ่งต่ำยิ่งดี

S/N Ratio (Signal TO Noise Ratio) เป็นการวัด ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน มีหน่วยเป็น DB (เดซิเบล) เช่น S/N Ratio 80 ดีบี ค่านี้ดูกันที่ตัวเลข ตัวเลขสูงยิ่งดี

Damping Factor ค่านี้ไม่มีหน่วยระบุ แต่จะบอกเพียงตัวเลข เช่น แอมพ์ตัวนี้มีค่า Damping Factor มากกว่า 100 ค่านี้ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะบอกถึง แอมพ์จะขยายเสียงไปที่ลำโพง และสามารถหยุดการสั่นค้างของกรวยลำโพงด้วย ทำให้เสียงเพลงสะอาด ชัดเจน

ถ้าอ่านค่าสเปคเป็น เราก็สามารถใช้เปรียบเทียบคุณภาพสินค้าแต่ละยี่ห้อได้ไม่ยาก------------------------------
เรื่องโดย : อมฤต สูญพ้นไร้
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : CAR STEREO & CONNECTIVITY
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/AKZj8
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2561 เวลา 16:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน