CAR STEREO & CONNECTIVITY

ติดตั้งแอมพ์ จำเป็นต้องติดฟิวส์ภายนอกด้วยหรือไม่


จำเป็น…ต้องติดฟิวส์ภายนอก แม้ว่าเพาเวอร์แอมพ์จะมีฟิวส์ติดมาด้วยอยู่แล้ว แต่ฟิวส์ดังกล่าวจะป้องกันการลัดวงจร เฉพาะที่ตัวแอมพ์เท่านั้น เช่น ถ้ามีไฟฟ้าลัดวงจรที่สายลำโพง ฟิวส์ในตัวแอมพ์จะตัดการทำงานทันที

ส่วนฟิวส์ที่ติดภายนอก จะช่วยป้องกันการลัดวงจรในสายไฟจากแบทเตอรีไปยังเพาเวอร์แอมพ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ โดยตำแหน่งติดตั้งฟิวส์บริเวณห้องเครื่องยนต์ ไม่ควรห่างจากแบทเตอรีเกิน 18 นิ้ว เพื่อให้มองเห็นง่าย และสะดวกในการตรวจเชค

ที่สำคัญ การเลือกขนาดฟิวส์ติดตั้งภายนอก ต้องคำนึงถึง ผลรวมค่าแอมพ์ของฟิวส์ที่เพาเวอร์แอมพ์ทั้งหมด

ตัวอย่าง ติดเพาเวอร์แอมพ์ 2 ตัว ตัวแรก มีฟิวส์ 25 แอมพ์ 1 ตัว และแอมพ์อีกตัว มีฟิวส์ 30 แอมพ์ 1 ตัว รวมกันแล้วได้ 25+30 = 55 แอมพ์ จะต้องติดตั้งฟิวส์ภายนอกขนาด 55-60 แอมพ์

หากไม่แน่ใจ ให้ร้านติดตั้งช่วยเหลือในเรื่องนี้ครับ------------------------------
เรื่องโดย : อมฤต สูญพ้นไร้
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ, อินเตอร์เนท
คอลัมน์ Online : CAR STEREO & CONNECTIVITY
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/rORn6
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 16:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน