ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ ร่วมประชาคมบ้านจันทร์ สร้างเมืองต้นแบบเรียนรู้ศาสตร์พระราชา


วัชระ พิริยะวรคุณ กำนันตำบลบ้านจันทร์ รับมอบถนนบดอัด ภายใต้โครงการ “ตามรอยพ่อ สานต่อความสามัคคี” จาก ประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่อันเป็นเส้นทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทผ่านทุ่งนาระยะทาง 500 เมตร สู่พื้นที่ทรงงานใต้ต้นไทร โรงเรียนสหมิตรวิทยา พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้นำวิริยะจิตอาสากว่า 100 ชีวิต ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นพญาเสือโคร่ง จำนวนกว่า 200 ต้น ตลอด 2 ฝั่งของถนน ที่คาดว่าจะเติบใหญ่ และบานสะพรั่งกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ เป็นภาพทิวทัศน์อันงดงามอีกแห่งของเมืองไทย

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งทางด้านการกำหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนา ตลอดไปถึงงบประมาณสนับสนุนการจัดทำโครงการ โดยมุ่งเน้นให้ตำบลบ้านจันทร์ เป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานในเฟสที่ 1 จากทั้งหมด 5 เฟสด้วยกัน คือ 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเดิน “ต้นไม้ของพ่อ” 2. ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา/หอประวัติอำเภอกัลยาณิวัฒนา 3. สะพาน “พลังรัก” ข้ามทุ่งนา 4. พืชสวนพรรณไม้จากพ่อ 5. ศาลาของพ่อ โดยเป้าหมายของโครงการเมื่อพัฒนาเสร็จแล้ว ทุกเขตงานจะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว เป็นเส้นทาง “ตามรอยพ่อ สานต่อความสามัคคี” อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจขององค์กรทุกภาคส่วน และภาคประชาสังคมในพื้นที่เชียงใหม่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ในรูปแบบการศึก------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/yXF3j
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน