CAR STEREO & CONNECTIVITY

จริงไหม ? สายลำโพง มีผลต่อเสียงดนตรี


จริง .. สายลำโพงที่มีคุณภาพนั้น มีความสำคัญต่อเสียงดนตรี ตั้งแต่ การนำไฟฟ้า ความชัดเจน รวมถึงรายละเอียดของเสียง อย่างเช่น การผลิตสายทองแดงปลอดสนิมที่เรียกว่า OFC (Oxygen Free Copper) มาใช้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ ผลิตเป็นสายลำโพง สายสัญญาณ หรือสายไฟ

กระบวนการผลิตสายแบบ OFC จะนำทองแดงมารีด เพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ แต่ในขั้นตอนการรีดอาจเกิดช่องว่างในเนื้อทองแดง ซึ่งทำปฎิกริยากับออกซิเจนให้เป็นสนิม ส่งผลให้ประสิทธิภาพการนำไฟฟ้าลดลง

นอกจากนี้ ภายในสายจะมี ค่า Impedance หรือ ค่าความต้านทาน ถ้าสายลำโพง มีความยาวมากไป จะไปลดค่ากระแสไฟฟ้าให้น้อยลง ส่งผลต่อ รายละเอียด ความชัดเจนของเสียงได้

ดังนั้น ให้ใช้สายลำโพงที่มีความยาว และขนาดเหมาะสม โดยดูที่คู่มือการติดตั้ง เมื่อต่อสายลำโพงเข้ากับเพาเวอร์แอมพ์------------------------------
เรื่องโดย : อมฤต สูญพ้นไร้
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : CAR STEREO & CONNECTIVITY
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/niVO0
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 16:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน