บทความ

โตโยตา เผยตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม ยอดขายรวม 84,965 คัน เพิ่มขึ้น 27.9 %


วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 84,965 คัน เพิ่มขึ้น 27.9 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 33,160 คัน เพิ่มขึ้น 26.8 % รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 51,805 คัน เพิ่มขึ้น 28.6 % ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 40,502 คัน เพิ่มขึ้น 25.3 %
ประเด็นสำคัญ
1) ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมปริมาณการขาย 84,965 คัน เพิ่มขึ้น 27.9 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 26.8 % และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 28.6 % ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
2) ตลาดรถยนต์สะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 401,264 คันเพิ่มขึ้น 18 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 16 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 19.2 % เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงตงั้แต่ต้นปีประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์
3) ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายน มีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจไทย รวมถึงแนวโน้มการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการลงทุนมากขึ้น ประกอบกับการแข่งขันการยื่นข้อเสนอพิเศษของบรรดาค่ายรถยนต์ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ล้วนส่งผลดีต่อตลาดรถยนต์ แม้ว่าเสถียรภาพทางการเมืองจะยังไม่ชัดเจนและราคาน้ำมันที่ผันผวน แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2561
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 84,965 คัน เพิ่มขึ้น 27.9 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 26,673 คัน เพิ่มขึ้น 48.8 % ส่วนแบ่งตลาด 31.4 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 14,336 คัน เพิ่มขึ้น 17.9 % ส่วนแบ่งตลาด 16.9 %
อันดับที่ 3 ฮอนดา 10,420 คัน เพิ่มขึ้น 4.1 % ส่วนแบ่งตลาด 12.3 %
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 33,160 คัน เพิ่มขึ้น 26.8 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 9,737 คัน เพิ่มขึ้น 40.6 % ส่วนแบ่งตลาด 29.4 %
อันดับที่ 2 ฮอนดา 8,038 คัน เพิ่มขึ้น 13.4 % ส่วนแบ่งตลาด 24.2 %
อันดับที่ 3 มาซดา 4,335 คัน เพิ่มขึ้น 46.5 % ส่วนแบ่งตลาด 13.1 %
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 51,805 คัน เพิ่มขึ้น 28.6 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 16,936 คัน เพิ่มขึ้น 53.9 % ส่วนแบ่งตลาด 32.7 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 14,336 คัน เพิ่มขึ้น 17.9 % ส่วนแบ่งตลาด 27.7 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,243 คัน เพิ่มขึ้น 25.2 % ส่วนแบ่งตลาด 10.1 %
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 40,502 คัน เพิ่มขึ้น 25.3 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 14,430 คัน เพิ่มขึ้น 38.8 % ส่วนแบ่งตลาด 35.6 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,085 คัน เพิ่มขึ้น 18.3 % ส่วนแบ่งตลาด 32.3 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,173 คัน เพิ่มขึ้น 31.1 % ส่วนแบ่งตลาด 12.8 %
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,855 คัน
โตโยตา 2,179 คัน – มิตซูบิชิ 1,007 คัน – อีซูซุ 965 คัน – ฟอร์ด 651 คัน – เชฟโรเลต์ 53 คัน
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 35,647 คัน เพิ่มขึ้น 28.7 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 12,251 คัน เพิ่มขึ้น 38.4 % ส่วนแบ่งตลาด 34.4 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,120 คัน เพิ่มขึ้น 22.3 % ส่วนแบ่งตลาด 34 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,522 คัน เพิ่มขึ้น 35.7 % ส่วนแบ่งตลาด 12.7 %

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 401,264 คัน เพิ่มขึ้น 18 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 114,175 คัน เพิ่มขึ้น 20.8 % ส่วนแบ่งตลาด 28.5 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 73,416 คัน เพิ่มขึ้น 11.3 % ส่วนแบ่งตลาด 18.3 %
อันดับที่ 3 ฮอนดา 49,289 คัน เพิ่มขึ้น 1.5 % ส่วนแบ่งตลาด 12.3 %
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 153,179 คัน เพิ่มขึ้น 16 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 43,200 คัน เพิ่มขึ้น 14.6 % ส่วนแบ่งตลาด 28.2 %
อันดับที่ 2 ฮอนดา 37,698 คัน เพิ่มขึ้น 2 % ส่วนแบ่งตลาด 24.6 %
อันดับที่ 3 มาซดา 19,089 คัน เพิ่มขึ้น 36.3 % ส่วนแบ่งตลาด 12.5 %
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 248,085 คัน เพิ่มขึ้น 19.2 %
อันดับที่ 1 อีซูซุ 73,416 คัน เพิ่มขึ้น 11.3 % ส่วนแบ่งตลาด 29.6 %
อันดับที่ 2 โตโยตา 70,975 คัน เพิ่มขึ้น 24.9 % ส่วนแบ่งตลาด 28.6 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 27,589 คัน เพิ่มขึ้น 33.2 % ส่วนแบ่งตลาด 11.1 %
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 197,232 คัน เพิ่มขึ้น 16 %
อันดับที่ 1 อีซูซุ 67,138 คัน เพิ่มขึ้น 11.2 % ส่วนแบ่งตลาด 34 %
อันดับที่ 2 โตโยตา 61,867 คัน เพิ่มขึ้น 16.1 % ส่วนแบ่งตลาด 31.4 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 26,962 คัน เพิ่มขึ้น 36.6 % ส่วนแบ่งตลาด 13.7 %
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 25,488 คัน
โตโยตา 10,843 คัน – มิตซูบิชิ 5,283 คัน – อีซูซุ 5,080 คัน – ฟอร์ด 3,944 คัน – เชฟโรเลต์ 338 คัน
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 171,744 คัน เพิ่มขึ้น 17.4 %
อันดับที่ 1 อีซูซุ 62,058 คัน เพิ่มขึ้น 12.3 % ส่วนแบ่งตลาด 36.1 %
อันดับที่ 2 โตโยตา 51,024 คัน เพิ่มขึ้น 15.7 % ส่วนแบ่งตลาด 29.7 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 23,018 คัน เพิ่มขึ้น 36.3 % ส่วนแบ่งตลาด 13.4 %------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ce0dn
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th