ธุรกิจ

โตโยตา เผยตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม ยอดขายรวม 84,965 คัน เพิ่มขึ้น 27.9 %


วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 84,965 คัน เพิ่มขึ้น 27.9 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 33,160 คัน เพิ่มขึ้น 26.8 % รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 51,805 คัน เพิ่มขึ้น 28.6 % ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 40,502 คัน เพิ่มขึ้น 25.3 %
ประเด็นสำคัญ
1) ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมปริมาณการขาย 84,965 คัน เพิ่มขึ้น 27.9 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 26.8 % และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 28.6 % ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
2) ตลาดรถยนต์สะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 401,264 คันเพิ่มขึ้น 18 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 16 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 19.2 % เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงตงั้แต่ต้นปีประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์
3) ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายน มีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจไทย รวมถึงแนวโน้มการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการลงทุนมากขึ้น ประกอบกับการแข่งขันการยื่นข้อเสนอพิเศษของบรรดาค่ายรถยนต์ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ล้วนส่งผลดีต่อตลาดรถยนต์ แม้ว่าเสถียรภาพทางการเมืองจะยังไม่ชัดเจนและราคาน้ำมันที่ผันผวน แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2561
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 84,965 คัน เพิ่มขึ้น 27.9 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 26,673 คัน เพิ่มขึ้น 48.8 % ส่วนแบ่งตลาด 31.4 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 14,336 คัน เพิ่มขึ้น 17.9 % ส่วนแบ่งตลาด 16.9 %
อันดับที่ 3 ฮอนดา 10,420 คัน เพิ่มขึ้น 4.1 % ส่วนแบ่งตลาด 12.3 %
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 33,160 คัน เพิ่มขึ้น 26.8 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 9,737 คัน เพิ่มขึ้น 40.6 % ส่วนแบ่งตลาด 29.4 %
อันดับที่ 2 ฮอนดา 8,038 คัน เพิ่มขึ้น 13.4 % ส่วนแบ่งตลาด 24.2 %
อันดับที่ 3 มาซดา 4,335 คัน เพิ่มขึ้น 46.5 % ส่วนแบ่งตลาด 13.1 %
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 51,805 คัน เพิ่มขึ้น 28.6 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 16,936 คัน เพิ่มขึ้น 53.9 % ส่วนแบ่งตลาด 32.7 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 14,336 คัน เพิ่มขึ้น 17.9 % ส่วนแบ่งตลาด 27.7 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,243 คัน เพิ่มขึ้น 25.2 % ส่วนแบ่งตลาด 10.1 %
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 40,502 คัน เพิ่มขึ้น 25.3 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 14,430 คัน เพิ่มขึ้น 38.8 % ส่วนแบ่งตลาด 35.6 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,085 คัน เพิ่มขึ้น 18.3 % ส่วนแบ่งตลาด 32.3 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,173 คัน เพิ่มขึ้น 31.1 % ส่วนแบ่งตลาด 12.8 %
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,855 คัน
โตโยตา 2,179 คัน – มิตซูบิชิ 1,007 คัน – อีซูซุ 965 คัน – ฟอร์ด 651 คัน – เชฟโรเลต์ 53 คัน
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 35,647 คัน เพิ่มขึ้น 28.7 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 12,251 คัน เพิ่มขึ้น 38.4 % ส่วนแบ่งตลาด 34.4 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,120 คัน เพิ่มขึ้น 22.3 % ส่วนแบ่งตลาด 34 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,522 คัน เพิ่มขึ้น 35.7 % ส่วนแบ่งตลาด 12.7 %

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 401,264 คัน เพิ่มขึ้น 18 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 114,175 คัน เพิ่มขึ้น 20.8 % ส่วนแบ่งตลาด 28.5 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 73,416 คัน เพิ่มขึ้น 11.3 % ส่วนแบ่งตลาด 18.3 %
อันดับที่ 3 ฮอนดา 49,289 คัน เพิ่มขึ้น 1.5 % ส่วนแบ่งตลาด 12.3 %
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 153,179 คัน เพิ่มขึ้น 16 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 43,200 คัน เพิ่มขึ้น 14.6 % ส่วนแบ่งตลาด 28.2 %
อันดับที่ 2 ฮอนดา 37,698 คัน เพิ่มขึ้น 2 % ส่วนแบ่งตลาด 24.6 %
อันดับที่ 3 มาซดา 19,089 คัน เพิ่มขึ้น 36.3 % ส่วนแบ่งตลาด 12.5 %
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 248,085 คัน เพิ่มขึ้น 19.2 %
อันดับที่ 1 อีซูซุ 73,416 คัน เพิ่มขึ้น 11.3 % ส่วนแบ่งตลาด 29.6 %
อันดับที่ 2 โตโยตา 70,975 คัน เพิ่มขึ้น 24.9 % ส่วนแบ่งตลาด 28.6 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 27,589 คัน เพิ่มขึ้น 33.2 % ส่วนแบ่งตลาด 11.1 %
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 197,232 คัน เพิ่มขึ้น 16 %
อันดับที่ 1 อีซูซุ 67,138 คัน เพิ่มขึ้น 11.2 % ส่วนแบ่งตลาด 34 %
อันดับที่ 2 โตโยตา 61,867 คัน เพิ่มขึ้น 16.1 % ส่วนแบ่งตลาด 31.4 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 26,962 คัน เพิ่มขึ้น 36.6 % ส่วนแบ่งตลาด 13.7 %
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 25,488 คัน
โตโยตา 10,843 คัน – มิตซูบิชิ 5,283 คัน – อีซูซุ 5,080 คัน – ฟอร์ด 3,944 คัน – เชฟโรเลต์ 338 คัน
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 171,744 คัน เพิ่มขึ้น 17.4 %
อันดับที่ 1 อีซูซุ 62,058 คัน เพิ่มขึ้น 12.3 % ส่วนแบ่งตลาด 36.1 %
อันดับที่ 2 โตโยตา 51,024 คัน เพิ่มขึ้น 15.7 % ส่วนแบ่งตลาด 29.7 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 23,018 คัน เพิ่มขึ้น 36.3 % ส่วนแบ่งตลาด 13.4 %------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ce0dn
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน