ธุรกิจ

นิสสัน ให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและสะเต็มศึกษาแก่นักเรียน


 

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 200 คนจาก 4 โรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระยอง เข้าร่วมค่ายเยาวชน
ซึ่งจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำที่ครอบคลุมสะเต็มศึกษา

ค่ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แคร์ อินเตอร์เนชันแนล และมูลนิธิรักษ์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของนักเรียนกว่า 1,200 คน ผ่านกิจกรรมการทำงานเป็นทีม การวางแผน และกิจกรรมผู้นำ-ผู้ตาม นักเรียนในค่ายจะได้รับการฝึกให้รู้จักการแบ่งกลุ่มให้ทำงานเป็นทีมวางแผน และแสดงบทบาทสมมติในฐานะผู้นำหรือผู้ตามจากนั้นทำการนำเสนองานหน้าชั้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรมเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงและชีวิตประจำวันในอนาคตได้ โครงการนี้ได้นำเอาสะเต็มศึกษามาใช้ในค่ายโดยได้รวบรวมประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ที่ได้บูรณาการแล้วผ่านทางกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริง

“ที่ผ่านมาการสอนองค์ประกอบ 4 อย่างของสะเต็มศึกษาไม่ได้ถูกบูรณาการร่วมกัน และบางครั้งนักเรียนไม่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ โครงการนี้มุ่งที่จะช่วยให้นักเรียนรวบรวมองค์ประกอบทั้ง 4 อย่างนี้เข้าด้วยกันเป็นองค์ความรู้เดียวที่สำคัญ ทั้งนี้ นิสสัน มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน” สุธิรัตน์ คชสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าว

พีเตอร์ แกลลี รองประธาน สายงานสื่อสารองค์กร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชนและองค์กรเพื่อมนุษยชน ในการสร้างเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการเติบโตให้กับเด็กและเยาวชนไทย “ผมรู้สึกภาคภูมิใจในความกระตือรือร้นของพนักงานอาสาสมัครของเราที่เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนโครงการนี้”

ธรรมนูญ สังขวรรณ ผู้จัดการทั่วไป สายงานการพัฒนาเครือข่ายบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้การอบรมกระบวนการคิดเกี่ยวกับทักษะภาวะผู้นำสำหรับนักเรียนในค่ายนี้กล่าวว่า “ผมชื่นชอบการสอนเป็นอย่างมากและยินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีแรงบันดาลใจและสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้เพื่อการเติบโต”
“หนูเป็นคนขี้อายและไม่ชอบพูดคุยกับผู้อื่น แต่ค่ายนี้ช่วยให้หนูกลายเป็นคนใหม่ หนูมีความมั่นใจมากขึ้น และสามารถนำทีมได้
หนูจะนำแนวความคิดเรื่องสะเต็มศึกษาไปใช้ในโครงการต่างๆ ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ หนูรู้สึกประทับใจโครงการนี้มากและจะชวนเพื่อนๆ ให้มาสมัครโครงการนี้ในปีหน้า” ธันยธร ธัญญเจริญ นักเรียนโรงเรียนวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าว

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน โดยไม่เพียงแค่เสริมสร้างทักษะของเด็กและเยาวชนไทยเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างผู้นำที่แข็งแกร่งที่จะทำประโยชน์ให้ชุมชนและประเทศต่อไปในอนาคต------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/nsBqK
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน