ธุรกิจ

ปตท. สืบสานประเพณี “ค่ายเยาวชนก๋องปู่จา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16


ปตท. สืบสานประเพณี “ค่ายเยาวชนก๋องปู่จา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ส่งเสริมทักษะความรู้นอกห้องเรียน กระตุ้นเยาวชนไทยให้สนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่าประจำจังหวัดลำปาง ผ่านค่ายเยาวชนก๋องปู่จา

ชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยังคงอยู่ จึงร่วมกับจังหวัดลำปาง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัด “โครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 16” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนภาคเหนือได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และรักษาองค์ความรู้การตีก๋องปู่จาที่ถูกต้องไว้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน และได้คัดเลือกเยาวชนจาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง อำเภอละ 10 คน รวม 130 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ฝึกปฏิบัติ 5 ฐาน จัดการทดสอบและประเมินผล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการรับรองถึงทักษะความรู้ของเยาวชน

ปีนี้ได้รับเกียรติจาก ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา” ครั้งที่ 16 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ณ คลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ. ลำปาง

“ปตท. ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามกลับมาถ่ายทอดให้เยาวชน ชาวลำปางได้ตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งนอกจากการอนุรักษ์ประเพณีการตีก๋องปู่จาแล้ว ปตท. ยังได้ดูแลสังคมและชุมชนผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ถังแกสหุงต้มในครัวเรือน และโครงการมอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น”

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/VU6KL
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน