ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำจังหวัดสมุทรสาคร


กรมการขนส่งทางบก รับสมัครผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางในจังหวัดสมุทรสาคร 4 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน เปิดรับคำขอตั้งแต่วันนี้-15 กรกฎาคม 2561

เชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 4 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนภายในจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งยื่นคำขออนุญาตเดินรถ 4 เส้นทาง ได้แก่ สายที่ 6016 บ้านแพ้ว–วัดประสาทสิทธิ์, สายที่ 6057 กระทุ่มแบน–พันธุวงษ์, สายที่ 6058 กระทุ่มแบน–ศาลเจ้าตึก, สายที่ 6074 สถานีขนส่งผู้โดยสารสมุทรสาคร–โรงเรียนฐานเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยว ตลาด และชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอกระทุ่มแบน และเชื่อมต่อสู่การสัญจรทางน้ำได้ โดยเปิดให้ผู้สนใจยื่นความประสงค์ขอเดินรถในเส้นทางดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันนี้-15 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร

ในส่วนของรถโดยสารที่อนุญาตให้ใช้เดินรถนั้น ให้ใช้รถโดยสารธรรมดาและหรือรถโดยสารสองแถว โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการเดินรถขั้นต่ำในแต่ละวันอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถใช้รถหมุนเวียนเพื่อให้บริการประชาชนได้ตามปริมาณความต้องการในแต่ละเส้นทาง ไว้ดังนี้ เส้นทางสายที่ 6016 บ้านแพ้ว–วัดประสาทสิทธ์ เดินรถวันละ 42-50 เที่ยว (ไป 21-25 เที่ยว กลับ 21-25 เที่ยว), สายที่ 6057 กระทุ่มแบน–พันธุวงษ์ เดินรถวันละ 64 เที่ยว (ไป 32 เที่ยว กลับ 32 เที่ยว), สายที่ 6058 กระทุ่มแบน–ศาลเจ้าตึก เดินรถวันละ 64 เที่ยว (ไป 32 เที่ยว กลับ 32 เที่ยว), สายที่ 6074 สถานีขนส่งผู้โดยสารสมุทรสาคร–โรงเรียนฐานเทคโนโลยี เดินรถวันละ 80-96 เที่ยว (ไป 40-48 เที่ยว กลับ 40-48 เที่ยว)

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ได้แก่ รถ สถานที่เก็บ ซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอ และประวัติการประกอบการขนส่ง (ถ้ามี) โดยสามารถยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3482 – 0896 – 8 ต่อ 112 ในวันและเวลาราชการ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/2h9Ov
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน