บทความ

กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก จับมือ 5 หน่วยงาน สนับสนุนศูนย์กลางขนส่ง


กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก จับมือ 5 หน่วยงาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่ง เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่ง และลอจิสติคส์อาเซียน

ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ มาตรฐาน Q Mark เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้รับการยอมรับและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาระบบลอจิสติคส์ของประเทศไทย โดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ต่างเล็งเห็นความสำคัญมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่งรับทราบ และเห็นความสำคัญของการได้รับการรับรองมาตรฐาน เกิดการพัฒนาองค์กรและมีผู้ประกอบการขนส่งได้รับการรับรองมาตรฐานฯ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ตราสัญลักษณ์ Q Mark เป็นที่รู้จักแพร่หลายขึ้น และได้รับการยอมรับในระดับสากล เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ส่งผลดีกับธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จะได้รับสิทธิประโยชน์และความได้เปรียบในการขออนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) ได้รับสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบก และสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองให้สามารถใช้สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก (Truck Terminal) ทั้งที่ให้บริการในปัจจุบัน และที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในอนาคต

ด้าน กมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้เดินหน้าส่งเสริมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็ก SME ในพื้นที่ 13 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี จันทบุรี อ่างทอง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สกลนคร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ พัทลุง ภูเก็ต นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่งยังไม่มีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ตามโครงการยกระดับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย (Review Q Mark) ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งปรับตัวและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การรับรองฯ ส่งผลให้ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจำนวน 427 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด มีจำนวนรถบรรทุกรวมกว่า 60,190 คัน คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนรถบรรทุกสาธารณะทั้งหมดทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการขนส่งสามารถพัฒนาต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนผู้ใช้บริการมีความมั่นใจ และสามารถเข้าถึง เลือกใช้บริการขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐานได้ ผ่านเวบไซท์ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (URL:https://www.thaitruckcenter.com/tdsc/) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนแบบครบวงจร และรวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งไทยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการขนส่ง และลอจิสติคส์อาเซียน ได้อย่างแท้จริง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hgXV1
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th