บทความ

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเดินรถโดยสาร 11 เส้นทาง


กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อยอด พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง 11 เส้นทาง เชื่อมต่อการเดินทางจากชุมชน ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันนี้-11 กรกฎาคม 2561

เชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ทุกสนามบินมีรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดเส้นทางในการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 1 จำนวน 11 เส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมทุกเส้นทางสำคัญจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะไปยังสถานที่ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของการคมนาคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งผ่านจุดจอดสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม อาทิ ตลาดไนท์บาร์ซา, สวนสัตว์เชียงใหม่, อุทยานหลวงราชพฤกษ์, ไนท์ซาฟารี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้ได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นความประสงค์ขออนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ได้ตั้งแต่วันนี้-11 กรกฎาคม 2561

การเปิดรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 11 เส้นทาง ประกอบด้วย สายที่ 15 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ, สายที่ 16 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ตลาดไนท์บาซาร์, สายที่ 17 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่, สายที่ 18 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2-สถานีรถไฟ-อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย (สาย B1 เดิม), สายที่ 19 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (สาย B2 เดิม), สายที่ 20 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ-ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่, สายที่ 21 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2-ตลาดไนท์บาซาร์-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, สายที่ 22 สวนสัตว์เชียงใหม่-ตลาดวโรรส-ห้างเซนทรัลเฟสติวัล (สาย R1 เดิม), สายที่ 23 ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาด-ตลาดไนท์บาซาร์-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, สายที่ 24 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ถนนนิมมานเหมินท์-ประตูท่าแพ (สาย R3 เดิม), สายที่ 25 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-อุทยานหลวง ราชพฤกษ์

ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ หรือประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง สามารถยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ) โทร. 0 – 5327 – 0411 ในวันและเวลาราชการ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/nVWeq
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th