ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเดินรถโดยสาร 11 เส้นทาง


กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อยอด พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง 11 เส้นทาง เชื่อมต่อการเดินทางจากชุมชน ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันนี้-11 กรกฎาคม 2561

เชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ทุกสนามบินมีรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดเส้นทางในการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 1 จำนวน 11 เส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมทุกเส้นทางสำคัญจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะไปยังสถานที่ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของการคมนาคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งผ่านจุดจอดสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม อาทิ ตลาดไนท์บาร์ซา, สวนสัตว์เชียงใหม่, อุทยานหลวงราชพฤกษ์, ไนท์ซาฟารี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้ได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นความประสงค์ขออนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ได้ตั้งแต่วันนี้-11 กรกฎาคม 2561

การเปิดรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 11 เส้นทาง ประกอบด้วย สายที่ 15 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ, สายที่ 16 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ตลาดไนท์บาซาร์, สายที่ 17 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่, สายที่ 18 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2-สถานีรถไฟ-อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย (สาย B1 เดิม), สายที่ 19 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (สาย B2 เดิม), สายที่ 20 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ-ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่, สายที่ 21 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2-ตลาดไนท์บาซาร์-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, สายที่ 22 สวนสัตว์เชียงใหม่-ตลาดวโรรส-ห้างเซนทรัลเฟสติวัล (สาย R1 เดิม), สายที่ 23 ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาด-ตลาดไนท์บาซาร์-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, สายที่ 24 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ถนนนิมมานเหมินท์-ประตูท่าแพ (สาย R3 เดิม), สายที่ 25 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-อุทยานหลวง ราชพฤกษ์

ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ หรือประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง สามารถยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ) โทร. 0 – 5327 – 0411 ในวันและเวลาราชการ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/nVWeq
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน