ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เตรียมประมูลทะเบียนรถเลขสวย


กรมการขนส่งทางบก เตรียมประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษรพิเศษในกลุ่ม Super Series Super Number “6กก” ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยได้อย่างเท่าเทียม รายได้ทั้งหมดสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สนับสนุนการดำเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติ

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 นี้ เชิญชวนผู้สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรพิเศษ “6กก” โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความพร้อมเข้าร่วมประมูล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยได้อย่างเท่าเทียม โดยเงินรายได้ทั้งหมดจากการประมูลสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งมีภารกิจเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติ ครอบคลุมทุกปัจจัย สนับสนุนงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนฟื้นฟู เยียวยา สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ “Happiness for All: ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” เพื่อให้ผู้ที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปัจจุบัน ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 15,735 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 748,737,301 บาท ซึ่งอุปกรณ์ที่ กปถ. ให้ความช่วยเหลือจะเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงที่สุด ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จึงถือว่าได้ส่งต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความร่วมมือในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นบนท้องถนน ผู้พิการได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด และเป็นกำลังในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไปด้วยกัน  

สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรพิเศษ “6กก” ซึ่งเป็นหมวดอักษรเบิลและจัดอยู่ในกลุ่ม Super Series Super Number ที่มีผู้ต้องการครอบครองเป็นเจ้าของ ด้วยความโดดเด่นของหมวดอักษรสองตัวเหมือน ประกอบกับหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่นำออกประมูลซึ่งจดจำง่าย และมีเพียงหมวดละ 301 หมายเลขเท่านั้น จึงทำให้เป็นที่ต้องการ โดยหมายเลขทะเบียนแบ่งเป็นกลุ่มเลขตัวเดียว (1-9), เลขสองตัวเหมือน (11-99), สามตัวเหมือน (111999), สี่ตัวเหมือน (1111-9999), เลขคู่ 8, คู่ 9 (8899 9988 8998 8989 9898 9889) เลขหลักพัน (10009000) เลขเรียง (123-789, 1234-6789) และกลุ่มเลขคู่ (1122, 3434, 5665) ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนรถในกลุ่มหมายเลขสวยทั้งหมดพื้นหลังจะมีความพิเศษเป็นลวดลายกราฟิคสีสันสวยงาม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของจังหวัด และถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลได้ หมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทุกหมวดทุกหมายเลข จึงมีความหมาย มีคุณค่า เลอค่า ดุจดั่งอัญมณี สามารถใช้มอบเป็นของขวัญ โอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ เป็นมรดกส่งต่อให้บุคคลอันเป็นที่รัก

สนิท กล่าวต่ออีกว่า คาดว่าการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวด “6กก” ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 นี้ จะได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หรือหากไม่สะดวกเดินทางมาประมูลยังสถานที่จัดประมูล สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นประมูลแทน ประมูลทางโทรศัพท์ ประมูลผ่านระบบอินเตอร์เนทที่ www.tabienrod.com หรือจะกำหนดราคาขั้นสูง หรือ Maximum Bid ไว้ สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จัดประมูล หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทร. 0 – 2272 – 5937 หรือ Call Center 1584   ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/PESKs
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน