บทความ

สอท. เผยยอดผลิตรถยนต์เดือนเมษายน 2561 เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1.34 แสนคัน


สอท. เผยยอดผลิตรถยนต์เดือนเมษายน 2561 เพิ่มขึ้น 134,779 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเติบโตเพิ่มขึ้น 11.87 % เผยรถยนต์นั่ง และรถพิคอัพมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายน 2561 ยอดการผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 134,779 คัน เพิ่มขึ้น 11.87 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนการผลิตรถยนต์นั่งและรถพิคอัพ เพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 28.21 % และ 2.41 % ตามลำดับ แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2561 ถึง 30.97 % เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันทำงานน้อยกว่า

ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตในเดือนมกราคม-เมษายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 674,469 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 11.29 % รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ 55,917 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 19.36 %

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 มีจำนวน 277,434 คัน เท่ากับ 41.13 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 11.45 %

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตันขึ้นไป ในเดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ 22 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 59.26 % รวมเดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตได้ 108 คัน เพิ่มขึ้น จากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 6.93 %

รถยนต์บรรทุก เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 78,840 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 7.16 และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 396,927 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 11.19 %

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 76,848 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 7.41 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 387,196 คัน เท่ากับ 57.41 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 11.28 % โดยแบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 109,083 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 10.63 % รถพิคอัพดับเบิลแคบ 218,329 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 9.18 % และรถพิคอัพ PPV 59,784 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 21.11 %

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ 1,992 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 1.73  รวมเดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตได้ 9,731 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 7.45 %

ส่วนการผลิตเพื่อการส่งออก เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ 73,108 คัน เท่ากับ 54.24 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 11.67 % ส่วนเดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 373,825 คัน เท่ากับ 55.43 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ระยะเวลาเดียวกัน 5.67 %

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2561 ผลิตเพื่อการส่งออก 28,806 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 12.08 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 141,594 คัน เท่ากับ 51.04 % ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 6.13 %

รถพิคอัพขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2561 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 44,302 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 11.41 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 232,231 คัน เท่ากับ 59.98 % ของยอดการผลิตรถพิคอัพ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 5.4 % โดยแบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 30,174 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 1.56 % รถพิคอัพดับเบิลแคบ 163,243 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 4.06 % และรถพิคอัพ PPV 38,814 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 18.26 %

ส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ 61,671 คัน เท่ากับ 45.76 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 12.11 %  และเดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตได้ 300,644 คัน เท่ากับ 44.57 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 19.18 %

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2561 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 27,111 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 28.21 % ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตได้ 135,840 คัน เท่ากับ 48.96 % ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-เมษายน 2560 แล้ว เพิ่มขึ้น 17.59 %

รถพิคอัพขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2561 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 32,546 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 2.41 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 154,965 คัน เท่ากับ 40.02 % ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 21.45 % ซึ่งแบ่งเป็น รถพิคอัพบรรทุก 78,909 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 16.13 % รถพิคอัพดับเบิลแคบ 55,086 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 27.8 % รถพิคอัพ PPV 20,970 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 26.76 %

ด้านรถจักรยานยนต์ เดือนเมษายน 2561 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 160,094 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 11.06 % แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 127,830 คัน ลดลงจากปี 2560 ถึง 7.59 % และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 32,264 คัน ลดลงจากปี 2560 ถึง 22.57 %

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-เมษายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 855,712 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 1.57 % แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 671,008 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 2.67 % และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 184,704 คัน ลดลงจากปี 2560 ถึง 2.25 %

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/9Sp6w
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
25 Feb 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

Motor Expo Photo Album