บทความ

สอท. เผยยอดผลิตรถยนต์เดือนเมษายน 2561 เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1.34 แสนคัน


สอท. เผยยอดผลิตรถยนต์เดือนเมษายน 2561 เพิ่มขึ้น 134,779 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเติบโตเพิ่มขึ้น 11.87 % เผยรถยนต์นั่ง และรถพิคอัพมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายน 2561 ยอดการผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 134,779 คัน เพิ่มขึ้น 11.87 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนการผลิตรถยนต์นั่งและรถพิคอัพ เพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 28.21 % และ 2.41 % ตามลำดับ แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2561 ถึง 30.97 % เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันทำงานน้อยกว่า

ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตในเดือนมกราคม-เมษายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 674,469 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 11.29 % รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ 55,917 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 19.36 %

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 มีจำนวน 277,434 คัน เท่ากับ 41.13 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 11.45 %

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตันขึ้นไป ในเดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ 22 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 59.26 % รวมเดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตได้ 108 คัน เพิ่มขึ้น จากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 6.93 %

รถยนต์บรรทุก เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 78,840 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 7.16 และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 396,927 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 11.19 %

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 76,848 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 7.41 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 387,196 คัน เท่ากับ 57.41 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 11.28 % โดยแบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 109,083 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 10.63 % รถพิคอัพดับเบิลแคบ 218,329 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 9.18 % และรถพิคอัพ PPV 59,784 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 21.11 %

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ 1,992 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 1.73  รวมเดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตได้ 9,731 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 7.45 %

ส่วนการผลิตเพื่อการส่งออก เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ 73,108 คัน เท่ากับ 54.24 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 11.67 % ส่วนเดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 373,825 คัน เท่ากับ 55.43 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ระยะเวลาเดียวกัน 5.67 %

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2561 ผลิตเพื่อการส่งออก 28,806 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 12.08 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 141,594 คัน เท่ากับ 51.04 % ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 6.13 %

รถพิคอัพขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2561 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 44,302 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 11.41 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 232,231 คัน เท่ากับ 59.98 % ของยอดการผลิตรถพิคอัพ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 5.4 % โดยแบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 30,174 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 1.56 % รถพิคอัพดับเบิลแคบ 163,243 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 4.06 % และรถพิคอัพ PPV 38,814 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 18.26 %

ส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ 61,671 คัน เท่ากับ 45.76 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 12.11 %  และเดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตได้ 300,644 คัน เท่ากับ 44.57 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 19.18 %

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2561 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 27,111 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 28.21 % ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตได้ 135,840 คัน เท่ากับ 48.96 % ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-เมษายน 2560 แล้ว เพิ่มขึ้น 17.59 %

รถพิคอัพขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2561 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 32,546 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 2.41 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 154,965 คัน เท่ากับ 40.02 % ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 21.45 % ซึ่งแบ่งเป็น รถพิคอัพบรรทุก 78,909 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 16.13 % รถพิคอัพดับเบิลแคบ 55,086 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 27.8 % รถพิคอัพ PPV 20,970 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ถึง 26.76 %

ด้านรถจักรยานยนต์ เดือนเมษายน 2561 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 160,094 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ถึง 11.06 % แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 127,830 คัน ลดลงจากปี 2560 ถึง 7.59 % และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 32,264 คัน ลดลงจากปี 2560 ถึง 22.57 %

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-เมษายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 855,712 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 1.57 % แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 671,008 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 2.67 % และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 184,704 คัน ลดลงจากปี 2560 ถึง 2.25 %

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/9Sp6w
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th