บทความ

สอท. แจงยอดผลิตรถเดือนมีนาคม 2561 เพิ่มขึ้น 9.21 %


กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) แจงยอดผลิตรถเดือนมีนาคม มีทั้งสิ้น 195,257 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น 9.21 % ส่งผลให้ตลาดในประเทศและส่งออกส่อแววสดใส

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รักษาการรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2561 มีทั้งสิ้น 195,257 คัน เพิ่มขึ้น 9.21 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยเป็นการผลิิตรถยนต์เพื่อส่งออก เพิ่มขึ้น 4.14 % และผลิตรถยนต์นั่งและรถพิคอัพ เพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 18.99 % และ 27.15 % ตามลำดับ และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9.55 %

หากรวมยอดการผลิตทั้งหมดของเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 จะมีจำนวนถึง 539,690 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 11.15 % แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 จำนวน 221,517 คัน เท่ากับ 41.05 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 9.61 %

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตันขึ้นไป ในเดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ 24 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 31.43 % รวมเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตได้ 86 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 82.98 %

รถยนต์บรรทุก เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 114,336 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 7.6 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 318,087 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 12.23 %

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 111,564 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 7.51 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 310,348 คัน เท่ากับ 57.5 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 12.29 % แบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 86,212 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 จำนวน 12.62 % รถกระบะดับเบิลแคบ 176,164 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 8.63 % และรถกระบะ PPV 47,972 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 27.34 %

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ 2,772 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 11.46 % รวมเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตได้ 7,739 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ที่ 10.1 %

ส่วนผลิตเพื่อส่งออก เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ 103,940 คัน เท่ากับ 53.23 % ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ที่ 0.37 %  ส่วนเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 300,717 คัน เท่ากับ 55.72 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในช่วงเดียวกัน 4.31 %

รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2561 ผลิตเพื่อการส่งออก 37,695 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 4.14 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 112,788 คัน เท่ากับ 50.92 % ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ที่ 4.71 %

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2561 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 66,245 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 2.77 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 187,929คัน เท่ากับ 60.55 % ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ที่ 4.07 % โดยแบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 24,180 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 3.14 % รถกระบะดับเบิลแคบ 132,080 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 1.75 % และรถกระบะ PPV 31,669 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ที่ 22.72 %

ส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ 91,317 คัน เท่ากับ 46.77 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 22.62 % และเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตได้ 238,973 คัน เท่ากับ 44.28 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 21.15 %

รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2561 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 43,202 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 18.99 % ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตได้ 108,729 คัน เท่ากับ 49.08 % ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 แล้ว เพิ่มขึ้น 15.22 %

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2561 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 45,319 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 27.15 %  และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 122,419 คัน เท่ากับ 39.45 % ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 27.77 % แบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 62,032 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 20.24 % รถกระบะดับเบิลแคบ 44,084 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 36.23 % และรถกระบะ PPV 16,303 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 37.39 %

นอกจากนี้ ในส่วนของ รถจักรยานยนต์ เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 232,547 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 1.37 % แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 178,047 คัน ลดลงจากปี 2560 ถึง 5.43 % และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 54,500 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 14.73 %

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 695,618 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 5 % แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 543,178 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 5.43 % และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 152,440 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 3.5 %

ทั้งนี้ ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมีนาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 95,082 คัน เพิ่มขึ้นจากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 12.1 % และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ 26 % โดยยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดจองรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39 จำนวนมาก มีการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ โดยเฉพาะรถเอสยูวี ที่มีราคาไม่สูง รวมถึงการที่ภาคเอกชนลงทุนเพิ่มขึ้น การลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 164,576 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 0.3 % และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึง 13.2 %

ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 รถยนต์มียอดขาย 237,093 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน 12.6 % ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 465,093 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 0.7 %

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนมีนาคม 2561 ส่งออกได้ 110,946 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 4.7 % การส่งออกเติบโตเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ซึ่งเพิ่มขึ้นในเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางที่เติบโตเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 5 เดือน ซึ่งจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ยกเว้นตลาดยุโรป ตลาดอเมริกาเหนือ และตลาดอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ มูลค่าการส่งออก 58,925.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2561 ถึง 8.33 %

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,403.34 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ที่ 0.76 % ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 15,310.27 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ที่ 15.71 % อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,172.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 4.5 %

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมีนาคม 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 80,811.57  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 2.26 %

เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 295,230 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน 3.84 % มีมูลค่าการส่งออก 153,213.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 3.72 % เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 9,501.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 5.33 % ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 48,564.93 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 3.99 % อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 9,245.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 15.41 %

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 220,525.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 2.41 %

สำหรับ รถจักรยานยนต์ มีการส่งออกในเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 83,401 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 1.33 % โดยมีมูลค่า 5,294.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 8.26 % ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 311.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 36.65 % อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 110.64 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 18.23 %

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนมีนาคม 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 5,716.29  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 8.81 %

เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 252,986 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2560 ถึง 0.06 % มีมูลค่า 16,402.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 9.94 % ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,134.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 58.67 % อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 311.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ถึง 8.34 %

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 17,848.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 11.73 %

ทั้งนี้ เดือนมีนาคม 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 86,527.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 2.67 %

เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 238,373.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 3.06 %

 

 

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/1wq9x
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 17:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
20 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
679,000
2.
1,079,000
4.
1,269,000
5.
765,000
6.
640,000
7.
1,475,000
8.
14,790,000
9.
1,180,000
10.
970,000
11.
22,500,000
12.
5,499,000
13.
2,490,000
14.
5,099,000
15.
8,999,000
18.
5,260,000
19.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th