ธุรกิจ

สอท. แจงยอดผลิตรถเดือนมีนาคม 2561 เพิ่มขึ้น 9.21 %


กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) แจงยอดผลิตรถเดือนมีนาคม มีทั้งสิ้น 195,257 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น 9.21 % ส่งผลให้ตลาดในประเทศและส่งออกส่อแววสดใส

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รักษาการรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2561 มีทั้งสิ้น 195,257 คัน เพิ่มขึ้น 9.21 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยเป็นการผลิิตรถยนต์เพื่อส่งออก เพิ่มขึ้น 4.14 % และผลิตรถยนต์นั่งและรถพิคอัพ เพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 18.99 % และ 27.15 % ตามลำดับ และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9.55 %

หากรวมยอดการผลิตทั้งหมดของเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 จะมีจำนวนถึง 539,690 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 11.15 % แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 จำนวน 221,517 คัน เท่ากับ 41.05 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 9.61 %

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตันขึ้นไป ในเดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ 24 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 31.43 % รวมเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตได้ 86 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 82.98 %

รถยนต์บรรทุก เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 114,336 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 7.6 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 318,087 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 12.23 %

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 111,564 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 7.51 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 310,348 คัน เท่ากับ 57.5 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 12.29 % แบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 86,212 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 จำนวน 12.62 % รถกระบะดับเบิลแคบ 176,164 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 8.63 % และรถกระบะ PPV 47,972 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 27.34 %

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ 2,772 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 11.46 % รวมเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตได้ 7,739 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ที่ 10.1 %

ส่วนผลิตเพื่อส่งออก เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ 103,940 คัน เท่ากับ 53.23 % ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ที่ 0.37 %  ส่วนเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 300,717 คัน เท่ากับ 55.72 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในช่วงเดียวกัน 4.31 %

รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2561 ผลิตเพื่อการส่งออก 37,695 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 4.14 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 112,788 คัน เท่ากับ 50.92 % ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ที่ 4.71 %

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2561 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 66,245 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 2.77 % และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 187,929คัน เท่ากับ 60.55 % ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ที่ 4.07 % โดยแบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 24,180 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 3.14 % รถกระบะดับเบิลแคบ 132,080 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 1.75 % และรถกระบะ PPV 31,669 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ที่ 22.72 %

ส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ 91,317 คัน เท่ากับ 46.77 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 22.62 % และเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตได้ 238,973 คัน เท่ากับ 44.28 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 21.15 %

รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2561 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 43,202 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 18.99 % ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตได้ 108,729 คัน เท่ากับ 49.08 % ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 แล้ว เพิ่มขึ้น 15.22 %

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2561 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 45,319 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 27.15 %  และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 122,419 คัน เท่ากับ 39.45 % ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 27.77 % แบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 62,032 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 20.24 % รถกระบะดับเบิลแคบ 44,084 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 36.23 % และรถกระบะ PPV 16,303 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 37.39 %

นอกจากนี้ ในส่วนของ รถจักรยานยนต์ เดือนมีนาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 232,547 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 1.37 % แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 178,047 คัน ลดลงจากปี 2560 ถึง 5.43 % และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 54,500 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 14.73 %

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 695,618 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 5 % แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 543,178 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 5.43 % และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 152,440 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 3.5 %

ทั้งนี้ ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมีนาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 95,082 คัน เพิ่มขึ้นจากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 12.1 % และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ 26 % โดยยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดจองรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39 จำนวนมาก มีการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ โดยเฉพาะรถเอสยูวี ที่มีราคาไม่สูง รวมถึงการที่ภาคเอกชนลงทุนเพิ่มขึ้น การลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 164,576 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 0.3 % และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึง 13.2 %

ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 รถยนต์มียอดขาย 237,093 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน 12.6 % ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 465,093 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 0.7 %

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนมีนาคม 2561 ส่งออกได้ 110,946 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 4.7 % การส่งออกเติบโตเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ซึ่งเพิ่มขึ้นในเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางที่เติบโตเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 5 เดือน ซึ่งจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ยกเว้นตลาดยุโรป ตลาดอเมริกาเหนือ และตลาดอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ มูลค่าการส่งออก 58,925.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2561 ถึง 8.33 %

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,403.34 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ที่ 0.76 % ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 15,310.27 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ที่ 15.71 % อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,172.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 4.5 %

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมีนาคม 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 80,811.57  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 2.26 %

เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 295,230 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน 3.84 % มีมูลค่าการส่งออก 153,213.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 3.72 % เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 9,501.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 5.33 % ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 48,564.93 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 3.99 % อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 9,245.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 15.41 %

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 220,525.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 2.41 %

สำหรับ รถจักรยานยนต์ มีการส่งออกในเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 83,401 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 1.33 % โดยมีมูลค่า 5,294.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 8.26 % ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 311.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 36.65 % อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 110.64 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 18.23 %

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนมีนาคม 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 5,716.29  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ถึง 8.81 %

เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 252,986 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2560 ถึง 0.06 % มีมูลค่า 16,402.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 9.94 % ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,134.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 58.67 % อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 311.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ถึง 8.34 %

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 17,848.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ถึง 11.73 %

ทั้งนี้ เดือนมีนาคม 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 86,527.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 2.67 %

เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 238,373.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 3.06 %

 

 

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/1wq9x
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 17:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน