ธุรกิจ

สิทธิผล วีแคร์ ปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ คืนชีวิตแด่ป่า


 

16

สิทธิผล วีแคร์ ปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ คืนชีวิตแด่ป่า เพราะน้ำคือชีวิต ป่าและสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่าง “น้ำ” ในการหล่อเลี้ยงและดำรงชีพ กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ จึงตระหนักถึงปัญหาและได้เดินหน้าสานต่อโครงการอนุรักษ์น้ำและพิทักษ์สัตว์ป่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยจัดกิจกรรม “ทำฝาย สร้างโป่ง คืนชีวา แด่ป่าของเรา” เพื่อปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม นำโดย วิชัย กิ่งชา ผู้อำนวยการโครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ร่วมกับเหล่าแฟนเพจและพนักงานจิตอาสาอีกกว่า 60 ชีวิต ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ
ทำโป่งเทียม และปลูกป่าด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าวังครก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จ. ราชบุรี

9 (2)
วิชัย กิ่งชา กล่าวว่า “ปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ จัดตั้งโครงการ “อนุรักษ์น้ำและพิทักษ์สัตว์ป่า” ขึ้นในปี 2555 เพื่อตอบแทนสังคมด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นหนึ่งพลังในการเข้าไปช่วยป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ โดยได้นำทีมพนักงาน เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมทำฝาย สร้างโป่งเทียม, ปลูกป่าชายเลน และปลูกปะการังเทียม เป็นต้น

8 (2)

ในครั้งนี้มีโอกาสเดินทางมาทำฝายกันที่หน่วยพิทักษ์ป่า วังครก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ซึ่งแม้ที่นี่จะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก แต่ก็จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ อีกจำนวนมาก เนื่องจากเคยเป็นพื้นที่ที่ประสบวิกฤตภัยแล้ง และเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ จนกระทบความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า ที่สำคัญยังไม่เคยมีบุคคลภายนอกให้การสนับสนุนร่วมทำฝาย ครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ และยังได้มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง และยารักษาโรค ซึ่งทางกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง”

5 (7)

เมื่อเดินทางถึงที่หมายก่อนเริ่มลงมือทำกิจกรรมเพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ก็ได้รับเกียรติจาก วายุกฤช ศรีสุนนท์ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าวังครก และเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ ที่มารอให้การต้อนรับและให้ความรู้บอกเล่าถึงประโยชน์ของการทำฝายชะลอน้ำว่านอกจากจะเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ดี เพิ่มความชุ่มชื้นคืนสู่ผืนป่าแล้ว ยังช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน การเกิดไฟป่า และทำให้สัตว์ป่ามีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งในการทำฝายแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีการสำรวจสภาพพื้นที่อย่างละเอียด และเลือกรูปแบบของฝายให้เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นๆ โดยในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน ก็ได้รวมพลังสามัคคีสร้างฝายไม้ไผ่ เป็นการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ก้อนหิน หรือท่อนไม้ มากั้นลำธารในบริเวณที่เป็นต้นน้ำ หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
ให้สามารถกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป ทับถมลำน้ำตอนล่าง ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ช่วยจัดการดินและน้ำตามธรรมชาติได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

15

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสร้างโป่งเทียม หรือพูดให้เข้าใจง่าย คือ การสร้างแหล่งแร่ธาตุแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าโดยใช้เกลือสินเธาว์ ซึ่งถึงแม้จะเป็นกิจกรรมส่งท้ายก่อนต้องอำลาความงดงามของธรรมชาติที่หน่วยพิทักษ์ป่าวังครก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีแห่งนี้ แต่เหล่าอาสาสมัครทุกคนก็ยังคงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความมุ่งมั่นในการ สร้างโป่งเทียมเพื่อเป็นการทดแทน “ดินโป่ง” แหล่งแร่ธาตุสำคัญตามธรรมชาติที่เริ่ม มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์กินพืช อย่างเช่น ช้างป่า, กวาง, กระทิง ส่งผลให้สัตว์ส่วนใหญ่ ขาดแร่ธาตุและมีร่างกายไม่แข็งแรง ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาจำนวนสัตว์ป่าและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติให้คงไว้ การรณรงค์สร้างโป่งเทียมจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยไม่ควรมองข้าม สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ได้ที่ https://sittipol.com/Wecare------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bbLBs
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน