ธุรกิจ

เอสโซ ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนโดยนำระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์

วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมี ผศ.น.อ.ดร. ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจิดาภา หล่อยืนยง ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดโครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและอาชีพของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย อ. เมือง จ. เชียงราย

ด้วยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงสามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปใช้วิเคราะห์หาประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องยิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในระยะยาว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้นำนักศึกษากว่า 60 คน จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาร่วมเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ แนะนำการบริหารร่างกายอย่างถูกวิธี และการให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างครอบคลุม

บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนื่อง จากโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุขภาพดีต้นแบบ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต จ. เชียงราย ไปจนถึง โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ เทศบาลแม่คำ อ. แม่จัน จ. เชียงราย

การสนับสนุนในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้นำความรู้ที่ได้สั่งสมมา พัฒนาประโยชน์ต่อชุมชน และแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HU1sC
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
25 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
0.8-1.0 ล้าน
2.
7.0-8.8 แสน
3.
5.1-5.4 แสน
4.
5.4-6.0 แสน
5.
6.0-7.3 แสน
6.
6.8-8.4 แสน
7.
5.1 ล้าน
8.
5.3-6.7 แสน
9.
5.4-6.8 แสน
10.
3.3-7.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ