บทความ

เอสโซ ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนโดยนำระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์

วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมี ผศ.น.อ.ดร. ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจิดาภา หล่อยืนยง ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดโครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและอาชีพของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย อ. เมือง จ. เชียงราย

ด้วยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงสามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปใช้วิเคราะห์หาประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องยิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในระยะยาว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้นำนักศึกษากว่า 60 คน จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาร่วมเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ แนะนำการบริหารร่างกายอย่างถูกวิธี และการให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างครอบคลุม

บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนื่อง จากโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุขภาพดีต้นแบบ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต จ. เชียงราย ไปจนถึง โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ เทศบาลแม่คำ อ. แม่จัน จ. เชียงราย

การสนับสนุนในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้นำความรู้ที่ได้สั่งสมมา พัฒนาประโยชน์ต่อชุมชน และแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HU1sC
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th