ธุรกิจ

ปตท. สานพลัง จัดโครงการ “ดื่ม ง่วง โทร เราไม่ขับ


ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ดื่ม ง่วง โทร เราไม่ขับ ประชารัฐห่วงใย…กลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทาง” ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านความปลอดภัยทางถนน (E6.5) รวมทั้งคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จังหวัดระยองถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่ได้เติบโตจนประสบผลสำเร็จ สามารถสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี 2560 เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และกำลังก้าวสู่การขยายตัว เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 จึงเหมาะสมในการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบนท้องถนนที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ อุตสาหกรรม และชุมชน ในการบริหารจัดการการคมนาคมเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ พร้อมรองรับการขยายตัวและดึงดูดการลงทุนต่อไป

สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวเสริมถึงความพร้อมของจังหวัดระยอง ว่าจังหวัดระยองมีความพร้อมที่จะส่งต่อโมเดลความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชน ที่สามารถสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนระหว่างอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งความปลอดภัยนับเป็นสิ่งสำคัญที่เรายึดถือในการบริหารจัดการมาโดยตลอด ดังนั้นการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการทั้งในช่วงเทศกาล และช่วงปกติตลอดทั้งปี โดยจังหวัดระยองได้ประกาศวาระจังหวัด กำหนดกรอบแนวคิดในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจัดประชุมตามวาระจังหวัด (Kickoff การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) ไปเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องขับเคลื่อนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และหวังว่าโครงการของระยอง จะสามารถขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

กฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติของคนไทย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น หัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชนด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โครงการประชารัฐ โดยร่วมกับกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และจังหวัดระยอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยได้กำหนดให้ “ความปลอดภัย” เป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของ กลุ่ม ปตท. และมุ่งมั่นขยายผลโครงการและกิจกรรมสู่ภายนอก เพื่อเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมไทย โดยจัดให้จังหวัดระยองเป็นต้นแบบ และจะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย การมอบอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน อาทิ กรวยยาง หมวกกันนอค เสื้อสะท้อนแสง แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหน่วยงานตำรวจ รวมถึงหน่วยอาสาที่ร่วมอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย ตลอดจนการจัดคาราวานรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ชาวระยอง 

นอกจากนี้ ปตท. มีนโยบายที่มุ่งเน้นความปลอดภัยในการขับขี่ตลอดมาตั้งแต่พนักงาน คู่ค้า และประชาชนทั่วไป อาทิ การอบรม Defensive Driving ให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. และบริษัทคู่ค้า รวมถึงการอบรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่แก่ประชาชนทั่วไป ในโครงการขับขี่ปลอดภัย…รักวินัยจราจรกับปตท. และกิจกรรมตรวจเชคสภาพรถ PTT Engine Tune Up เพื่อเตรียมความพร้อมยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ อันจะทำให้เทศกาลวันหยุดเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างแท้จริง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Rkiqn
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน