ธุรกิจ

คอนทิเนนทอล ขานรับอียู พัฒนา “ระบบอีคอลล์”


สหภาพยุโรปประกาศกฎข้อบังคับให้ติดตั้งระบบเตือนภัยฉุกเฉิน (Automatic Emergency Alert System) หรือที่เรียกกันว่า “ระบบอีคอลล์ (eCall)” ในยานยนต์รุ่นใหม่ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน หรือจากผู้ผลิตค่ายใด โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป โดยอีคอลล์ ถือเป็นระบบมาตรฐานที่จะต้องติดตั้งในยานยนต์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งระบบดังกล่าวก็คือ ส่วนหนึ่งของระบบเทเลเมทิคส์ (Telematics) ที่มีหน้าที่เชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลทางไกล ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์บนสมาร์ทโฟนกับแอพพลิเคชัน

คอนทิเนนทอล ผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ ได้มีการพัฒนาระบบเทเลเมทิคส์มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2539 และทางบริษัทฯ ก็มีความยินดีและเห็นด้วยกับทางคณะกรรมาธิการยุโรป สำหรับกฎข้อบังคับในการติดตั้งระบบอีคอลล์ ในยานยนต์รุ่นใหม่ทุกประเภท

โยฮันน์ เฮเบล หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Infotainment and Connectivity กล่าวว่า “ระบบอีคอลล์ เป็นเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่จะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนท้องถนน ซึ่งตอบโจทย์กับวิสัยทัศน์บริษัทฯ คือ “การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Vision Zero)” ซึ่งฟังค์ชันการทำงานของระบบอีคอลล์ จะใช้ระบบเทเลเมทิคส์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานยนต์แบบเรียลไทม์ผ่านทางแอพพลิเคชัน รวมถึงการแจ้งเตือนสภาพการจราจร หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะขับขี่ยานยนต์”

โดยประโยชน์ของการติดตั้งระบบอีคอลล์ในยานยนต์นั้น เมื่อผู้ขับขี่ยานยนต์เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้น ระบบดังกล่าวจะมีการส่งสถานที่เกิดอุบัติเหตุไปยังศูนย์บริการรับเหตุฉุกเฉินที่อยู่ใกล้สถานที่เกิดเหตุมากที่สุด เพื่อติดต่อและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยระบบดังกล่าวจะใช้หมายเลขฉุกเฉินของยุโรป คือ “112” เป็นหมายเลขมาตรฐานในการติดต่อขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้จากข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุโรปพบว่า ระบบอีคอลล์สามารถลดเวลาในการติดต่อขอความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินได้ถึง 40 % ในเขตพื้นที่เมือง และ 50 % ในเขตพื้นที่นอกเมือง ทำให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือได้เร็วขึ้นและทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถป้องกันอันตรายและความร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ด้วยเช่นกัน จากสถิติพบว่าระบบนี้สามารถลดอัตราจำนวนนผู้เสียชีวิตได้ถึง 10 % ต่อปี

ระบบอีคอลล์จะถูกเปิดใช้งานอัตโนมัติเมื่อถุงลมนิรภัยทำงาน แต่ผู้ขับขี่ยานยนต์ก็สามารถเปิดใช้ระบบได้ด้วยตนเองเช่นกันในกรณีที่ผู้ขับขี่ยานยนต์พบเจออุบัติเหตุร้ายแรง ตามข้อกำหนดมาตรฐานของยุโรปได้มีการกำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เวลาเกิดเหตุ ประเภทยานยนต์และตำแหน่งที่ตั้ง พฤติกรรมการขับขี่ จำนวนผู้โดยสาร ทิศทางการเดินทาง รวมถึงสถานที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อส่งไปยังศูนย์บริการรับเหตุฉุกเฉิน

ฮาร์ดแวร์ในยานยนต์ที่ใช้สำหรับระบบอีคอลล์ คือ ระบบเทเลเมทิคส์ที่ฝังไว้ ซึ่งประกอบไปด้วยโมเดม (อุปกรณ์การเชื่อมต่อเครือข่าย) ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก (กาลิเลโอ) และระบบอีเลคทรอนิคส์ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อยานยนต์ รวมถึงแบทเตอรีสำรอง เฮเบล กล่าวเสริมว่า “อย่างไรก็ตามระบบอีคอลล์เป็นเพียงหนึ่งในร้อยฟังค์ชันที่สามารถรวมเข้าไว้ในระบบเทเลเมทิคส์สำหรับยานยนต์รุ่นใหม่ทุกประเภทได้ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการเชื่อมต่อแบบองค์รวม ดังนั้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป ยานยนต์จะเปรียบเสมือนสมาร์ทโฟนเคลื่อนที่ ที่สามารถหลอมรวมระหว่างโทรศัพท์กับโลกดิจิทอลเข้าด้วยกันได้”------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/4m13J
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน