ธุรกิจ

โพร์เช วางแผนลงทุนสร้างความยั่งยืน


โอลิเวร์ บลูม ประธานกรรมการบริหาร โพร์เช อาเก เปิดเผยว่า โพร์เช อาเก สร้างสถิติใหม่ทั้งในส่วนของยอดส่งมอบรถยนต์ รายรับรวมและผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2017 ที่ผ่านมา ด้วยตัวเลขยอดส่งมอบรถยนต์ใหม่รวมทั้งสิ้น 246,375 คัน (เพิ่มขึ้น 4 %) และรายรับรวมที่สูงขึ้นกว่า 5 % หรือ 23.5 พันล้านยูโร สำหรับผลกำไรจากการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 7 % หรือ 4.1 พันล้านยูโร (ปีงบประมาณ 2016 อยู่ที่ 3.9 พันล้านยูโร) จากความสำเร็จทั้งหมดข้างต้น ส่งผลต่อตัวเลขผลตอบแทนจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 17.4 % ในปีก่อนหน้าเป็น 17.6 % หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 2017 นอกจากนี้ โพร์เช ยังมีจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรทั้งหมดถึง 29,777 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นราว 8 % เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

จากผลสำเร็จที่เกิดขึ้น คือ สิ่งยืนยันความถูกต้องของแนวทางกลยุทธ์การดำเนินงาน ที่กำลังเตรียมการน รายได้ที่เพิ่มขึ้นไปใช้เป็นงบประมาณในการสนับสนุนแผนงานวิจัยและพัฒนาสำหรับอนาคตข้างหน้าของบริษัทฯ นอกจากการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนในอภิมหาโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับรถสปอร์ท อันเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ โพร์เช ยังวางแผนเพิ่มงบประมาณอีกเป็น 2 เท่าในด้านของโครงการส่วนต่อขยายอื่นๆ สำหรับการเติบโตในอนาคต และด้วยพันธสัญญาที่จะใช้เงินลงทุนทั้งหมดมากกว่า 6,000 ล้านยูโร สำหรับการพัฒนายานพาหนะพลังงานไฟฟ้าภายในปี 2022 งบประมาณดังกล่าวจะถูกใช้ไปในการสร้างสรรค์ยนตรกรรมสปอร์ท มิชชัน อี (Mission E) การค้นคว้าวิจัยระบบขับเคลื่อนลูกผสม hybridisation และ electrification ในรถยนต์รุ่นปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการชาร์จพลังงานไฟฟ้าและยานพาหนะอัจฉริยะ

ลัทซ์ เมชเค ผู้ช่วยประธานและสมาชิกคณะกรรมการ บริหารผู้ดูแลส่วนงานการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต่ออีกว่า จากผลการดำเนินงานที่สูงขึ้นมากกว่า 50 % ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอันเหนือความคาดหมาย และด้วยผลตอบแทนจากการดำเนินงานที่ 17.6 % ส่งผลให้ โพร์เช ยังคงสถานะเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีผลกำไรสูงที่สุดในโลก และแน่นอนว่าย่อมต้องส่งผลต่อเนื่องไปถึงแผนการพัฒนาต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแกร่งในแง่กลยุทธ์การจัดการต้นทุน ไม่แตกต่างกับการค้นคว้าเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ทุกรุ่น

นอกจากนี้ ในส่วนของเทคโนโลยีดิจิทอล ระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าและระบบติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายต่ออนาคตของโลกยนตรกรรม และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในทิศทางการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนอย่างน้อย 15 % มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่สร้างสรรค์องค์กรให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ แผนงานระยะกลาง คือ การเพิ่มสัดส่วนยอดจำหน่ายผ่านบริการดิจิทอลให้ถึงตัวเลข 2 หลักเป็นอย่างต่ำ

ส่วนเป้าหมายหลัก สำหรับปีงบประมาณ 2018 คือ การรักษาสถานะความมั่นคงของรายรับ และตัวเลขยอดส่งมอบรถยนต์ใหม่ให้อยู่ในระดับสูง โพร์เช คาดหวังถึงยอดจำหน่ายที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังจากการมาถึงของ มิชชัน อี รถสปอร์ทพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบคันแรก ซึ่งกำลังจะสร้างความตื่นตะลึงให้แก่วงการรถยนต์ในระยะเวลาอีกไม่นาน

“ในอีก 10 ปีข้างหน้านับจากนี้ โพร์เช มีความตั้งใจที่จะพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใน 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วยรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์สันดาปภายใน ระบบขับเคลื่อน พลัก-อิน ไฮบริด และรถสปอร์ทพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงอยู่ภายใต้แนวคิดของยนตรกรรมสมรรถนะสูงสไตล์ โพร์เช อย่างเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนแปลง แต่ละภูมิภาคของโลก มีอัตราการเติบโตที่แตกต่างหลากหลาย เรามีบทบาทหน้าที่วางกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดความ เหมาะสมและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา”

การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากศูนย์กลางขององค์กร นับตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2017 โพร์เช อาเก ใช้พลังงานสะอาด 100 % รวมทั้งปรับเปลี่ยนขั้นตอนระบบขนส่ง ด้วยรางไร้มลพิษคาร์บอนอย่างสมบูรณ์แบบ และในปี 2017 เช่นเดียวกัน เป็นอีกครั้งที่ โพร์เช ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับสากลหลากหลายรางวัล ในส่วนของ Sustainable Building บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจติดตามภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทางธุรกิจทั้งหมดเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเข้มงวด ยิ่งไปกว่านั้น โพร์เช มีความตั้งใจที่จะผลิต มิชชัน อี ด้วยกระบวนการที่ปราศจากแกสคาร์บอนไดออกไซด์------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/W4WZj
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน