ธุรกิจ

ฟอร์ด จัดประชุมใหญ่ดีเลอร์ ทั่วประเทศ


ฟอร์ด ประเทศไทย จัดประชุมแถลงนโยบายและแผนงานกับผู้จำหน่ายทั่วประเทศ ประจำปี 2561 เน้นการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและบริการหลังการขาย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้จำหน่าย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ฟอร์ด พร้อมจัดงาน The President Club ประจำปี 2560 เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ให้แก่บุคลากรของผู้จำหน่ายที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3

 

“ผู้จำหน่ายถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและความสำเร็จของ ฟอร์ด เพราะผู้จำหน่ายเปรียบเสมือนตัวแทนของเราในการมอบประสบการณ์และการบริการให้กับลูกค้า และในการประชุมใหญ่ผู้จำหน่ายในปีนี้ ฟอร์ด ได้แถลงนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้จำหน่ายได้รับทราบถึงทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ ฟอร์ด ในปี 2561 พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ ฟอร์ด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้” ยุคนธร วิเศษโกสิน ประธาน ฟอร์ด อาเซียน และกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

 Ford DP Platinum Awards

ฟอร์ด ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้จำหน่าย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพของผู้จำหน่ายทุกราย ในปี 2561 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่น่าตื่นเต้นของ ฟอร์ด ซึ่ง ฟอร์ด และผู้จำหน่ายพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกัน โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งด้านการขายและการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ฟอร์ด

 

“ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นสิ่งที่ ฟอร์ด ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ฟอร์ด และผู้จำหน่ายมุ่งมั่นพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าอย่างเต็มที่ เราทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายเพื่อขยายจำนวนศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงศูนย์ ฟอร์ด ได้ง่ายขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายของลูกค้าในการเข้ารับบริการ รวมถึงการยกระดับคุณภาพงานบริการของเราพร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมอบความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของรถ ฟอร์ด” ยุคนธร กล่าวเสริม

 

ในปัจจุบัน ฟอร์ด มีผู้จำหน่ายกว่า 60 ราย และศูนย์บริการกว่า 140 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งบริหารและดำเนินงานโดยผู้จำหน่ายรายเดิมและรายใหม่ที่มีความเชื่อมั่นในบแรนด์ ฟอร์ด ที่พร้อมเติบโตร่วมกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

 

นอกจากนี้ ฟอร์ด ยังจัดให้มีพิธีมอบรางวัล The President Club ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของบุคลากรของผู้จำหน่ายและผู้จำหน่ายในปีที่ผ่านมา ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้จำหน่ายได้พัฒนาศักยภาพให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายที่จะได้รับรางวัลสุดยอดผู้จำหน่ายจะต้องเข้าอบรม เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ ฟอร์ด และจะต้องมีผลงานยอดเยี่ยมทั้งด้านผลการดำเนินธุรกิจ ได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานต่างๆ ในโชว์รูม รวมถึงมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าซึ่งคิดคะแนนจากพโรแกรมการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า

 

ในปี 2560 มีบุคลากรของผู้จำหน่ายที่ได้รับรางวัลรวม 1,227 คน โดยมีผู้บริหารของผู้จำหน่าย ฟอร์ด ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับ พแลทินัม รวม 5 บริษัท ได้แก่ สมศักดิ์ พะเนียงทอง จาก ฟอร์ด เอก ระยอง เชิงเนิน ธรรมรัตน์ โพธิ์ใบกุล จาก ฟอร์ด ออโต้ แกลเลอรี่ กิตติวุฒิ ชัยรัตน์ จาก ฟอร์ด โชคชัย สุโขทัย อัจฉรา ตั้งศรีสุข จาก ฟอร์ด สองแคว พิษณุโลก และสุพิทย์ จอมเกตุ จาก ฟอร์ด มิตรแท้ ระนอง

 

ฟอร์ด มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของผู้จำหน่ายอย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีมากที่ปีนี้ ฟอร์ด ได้เห็นพัฒนาการของผู้จำหน่ายที่ได้ทุ่มเทศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาบริการลูกค้าอย่างยั่งยืน รางวัลนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันในการพัฒนาการบริการเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/y2Wap
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 11:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน