ธุรกิจ

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่


IMG_6286

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประกาศผล และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2560 จำนวน 70 รางวัล รวมกว่า 100 คน ร่วมสร้างเครือข่ายเยาวชนซื่อสัตย์สุจริต

IMG_6287

สุกานดา ปภัสร์พงษ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เผยว่า “กิจกรรมการประกวดของมูลนิธิฯ ประจำปี 2560 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ประกวดเรียงความ 2. ประกวดร้องเพลง 3. ประกวดวาดภาพศิลปะ และ 4. ประกวดหนังสั้น ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ประกาศผล 70 รางวัล พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ ทั้งทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท และสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทินปีนี้ รวมกว่า 100 คน”

IMG_6284

“ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 4 ประเภทนี้ มีทั้งสิ้นกว่า 2,000 ชิ้น และทุกผลงานมีจิตนาการที่สร้างสรรค์ และพัฒนามากขึ้น ส่วนการประกวดหนังสั้นได้ปรับหัวข้อให้เหมาะกับยุคเทคโนโลยี 4.0 โดยผลงานต่างๆ จะได้รับถ่ายทอดให้กว้างขวาง เพื่อสร้างเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

ผู้ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดต่างๆ มีดังนี้

1. ประกวดเรียงความหัวข้อ “คิดดี ทำดี ให้ซื่อสัตย์สุจริต”

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ปริฉัตร มากแก้ว โรงเรียนบ้านจำปา จ. นครศรีธรรมราช

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ฐาปนี เรืองประโคน โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง จ. สระบุรี

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ ชวกร วนิชอาภาพรรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ. ปทุมธานี

2. ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

ประเภทเดี่ยว

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ อธิป โสดา โรงเรียนสุดใจวิทยา กรุงเทพฯ

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ อาริยะธิดา มหานาม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ ญาสุมินทร์ ฤทธิ์มนตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จ. นครปฐม

ประเภทหมู่

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีมเด็กดีคีตศิลป์ 2017 โรงเรียนวัดม่วง กรุงเทพฯ

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีมวัยใสหัวใจไร้มลทิน

3. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

ระดับปฐมวัย หัวข้อ “เด็กดีที่ซื่อสัตย์” ได้แก่ อรรัมภา ช้างเจริญ โรงเรียนวัดบางสะแกใน กรุงเทพฯ

ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ คือต้นทุนแห่งความดี” ได้แก่ พู่กัน สร่องศรี โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา กรุงเทพฯ

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) หัวข้อ “ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ คือต้นทุนแห่งความดี” ได้แก่ ทวีพงษ์ อุดกันทา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ. ลำปาง

4. ประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันกลโกง 4.0”

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีมเสมิร์ฟ เปิบข้าวเหนียว โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จ. นครสวรรค์

ติดตามผลการประกวด และกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ที่ www.lomhaijai.org www.dcy.go.th หรือพูดคุยกับเราได้ที่ www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo หรือ โทร. 0 – 2641 – 8444 ต่อ 215------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/1QqD2
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน