ธุรกิจ

Grab จับมือมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยฯ


Grab ประกาศความร่วมมือกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย มอบหมวกกันนอคให้แก่โรงเรียน ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนวัดช่องนนทรี ในโครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” มุ่งลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

ภารดี สินธวณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากการสำรวจอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของเด็กไทยอายุระหว่าง 1-14 ปี ซึ่งเฉลี่ย 1 ล้านคนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และ 99 % จากจำนวนที่เสียชีวิตไม่ได้สวมหมวกกันนอค และจากข้อมูลล่าสุด พบว่ามีเด็กไทยเพียง 7 % เท่านั้นที่สวมหมวกนิรภัย

บริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย เปิดโครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” มุ่งเดินหน้าสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก โดยมอบหมวกนิรภัย 800 ใบ แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนวัดช่องนนทรี

ทั้งนี้จากการสำรวจเบื้องต้นของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย พบว่าโรงเรียนวัดช่องนนทรี ตั้งอยู่ในแหล่งที่มีการจราจรหนาแน่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ นักเรียนกว่า 95 % ใช้รถจักรยานยนต์และจักรยานในการเดินทางไป-กลับจากโรงเรียน แต่มีเด็กเพียง 2 % เท่านั้นที่สวมหมวกนิรภัย

โครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหวังลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมสนับสนุนการจัดอบรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก รวมทั้งพ่อ แม่ และผู้ปกครอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกสวมหมวกนิรภัยที่เหมาะสม จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้อง สนับสนุนและบ่มเพาะวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยบนถนนของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และหวังว่า โรงเรียนวัดช่องนนทรี จะเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบของโครงการ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/UUufI
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 16:01 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน