ธุรกิจ

กลุ่ม ปตท. จัดงาน “PTT Group SDGs-Green Week”


เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานเปิดงาน “PTT Group SDGsGreen Week โดยได้รับเกียรติจาก สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รศ.ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และผู้บริหารกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมงานด้วย ภายในงานประกอบด้วยสัมมนาเชิงวิชาการ และนิทรรศการความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ที่เป็นเลิศ เพื่อผลักดันให้สำเร็จตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ประชาคมโลกใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/gqB1Y
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน