ธุรกิจ

เอสโซ พร้อมจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาการศึกษาสู่ชุมชน


มงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ มอบเงินจำนวน 350,000 บาท พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์โนทบุค จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ ฟูศักดิ์ เลี่ยมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน สนามเด็กเล่น และมอบสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

ในโอกาสนี้ สโมสรพนักงานเอสโซ ได้พาพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน มาช่วยกันทาสีอาคารเรียนและสนามเด็กเล่น ที่โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสต่อยอดกิจกรรมเพื่อการศึกษาและตอบแทนสังคมร่วมกันอีกด้วย

มงคลนิมิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เอสโซ ในฐานะที่เป็นบริษัทดำเนินกิจการในประเทศไทยมากว่า 123 ปี ถือเป็นพันธกิจหลักและให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมแนวคิดการสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง อันจะส่งผลให้ประเทศก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยเล็งเห็นว่า การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีสู่เยาวชนมาโดยตลอด

มัทนา เสริมว่า จากแนวคิดดังกล่าว จึงได้ร่วมกับพนักงานของเอสโซ และบริษัทในเครือเอกซอนโมบิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของสังคม และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการสร้างสรรค์และแบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่สังคม จึงได้ร่วมกันจัดโครงการพนักงานจิตอาสา โดยเริ่มตั้งแต่การระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกร้านการกุศล การจัดคอนเสิร์ท การประมูลสิ่งของ ฯลฯ เรียกได้ว่าพนักงานมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้น และยังได้เชิญชวนให้พนักงานกว่า 50 คน มาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ในวันนี้อีกด้วย

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ จ. สุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2520 ซึ่งบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยการสร้างอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นเงิน 1,300,000 บาท เมื่อปี 2527 และในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีนักเรียนรวมทุกระดับชั้น 106 คน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/72KKQ
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน