บทความ

กรมการขนส่งทางบก จับมือภาคเอกชน อบรมด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน


กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จับมือภาคเอกชน สถาบันการศึกษาสร้างนักขับขี่ปลอดภัย จัดอบรมเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันเสาร์-อาทิตย์ รุ่นแรก ! รถจักรยานยนต์อบรมวันที่ 20-21 มกราคม 2561 รถยนต์อบรมวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561

กมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบก ตระหนักถึงภารกิจในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกการขับขี่ที่ปลอดภัย และวินัยจราจร เพื่อผลิตนักขับรถที่มีคุณภาพสู่ท้องถนน ทั้งนี้ได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หลักสูตรระยะเวลา 2 วัน ในวันเสาร์และอาทิตย์ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2533 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก โดยในวันเสาร์เป็นการอบรมและทดสอบข้อเขียน ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอีเลคทรอนิคส์ (E-exam) และวันอาทิตย์เป็นการทดสอบขับรถในสนามทดสอบขับรถมาตรฐาน โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถ ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ สำหรับปี 2561 กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 9 รุ่น โดยรุ่นแรกจัดอบรมวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 มกราคม 2561 ส่วนการจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนกลาง จัดอบรมจำนวน 12 รุ่น        

รุ่นแรก ร่วมกับบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดจัดอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งทั้ง 2 โครงการ ทั้งการอบรมเสริมความรู้สำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้จัด และการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ร่วมกับภาคเอกชน ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เว้นแต่ในกรณีที่ผ่านการอบรมทดสอบ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์ 205 บาท รถจักรยานยนต์ 105 บาทเท่านั้น ผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ สำหรับรถยนต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และรถจักรยานยนต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน รถยนต์และรถจักรยานยนต์สมัครได้ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3 หรือสมัครเข้าอบรมเสริมความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์กับบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2636-1505 ถึง 32 ต่อ 3292-3295 

เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถกรมการขนส่งทางบก ยังได้ทำความตกลงกับสถาบันการศึกษาของรัฐ เพื่อทำหน้าที่อบรมภาคทฤษฎีในหลักสูตรเดียวกันกับกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถนำใบรับรองมาแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถ โดยขณะนี้ในกรุงเทพฯ มีสถาบันที่เปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 0-2470-9630-4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2613-3820-25 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. 0-2241-6543-6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2397-6308 เป็นต้น ส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเลือกเรียนและอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ผ่านการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/EClsg
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th