ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก จับมือการบินกรุงเทพฯ


กรมการขนส่งทางบก จับมือบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพิ่มทางเลือกการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบพร้อมเปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะเชื่อมสนามบินกับชุมชน ใน 3 จังหวัดท่องเที่ยวสุโขทัย, ตราด, สุราษฎร์ธานี (สมุย) ด้วยคุณภาพการให้บริการแบบมืออาชีพ

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การลงนามร่วมกันในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้มีการบูรณาการ และพัฒนาระบบการขนส่งเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบจากท่าอากาศยาน โดยเฉพาะการให้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อเชื่อมสนามบินกับชุมชนและสถานีขนส่ง ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รถโดยสารสาธารณะที่เข้ามาบริการในบริเวณท่าอากาศยานปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดด้านการให้บริการและความปลอดภัยวางแผนให้มีรถเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางถนนที่มีความสมดุล ความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ปลอดภัยควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการให้บริการรถแทกซี และรถลีมูซีนสนามบิน เพื่อให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายตรงกับไลฟ์สไตล์โดยกรมการขนส่งทางบกได้มอบนโยบายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดที่มีที่ตั้งของท่าอากาศยานดำเนินการสำรวจเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะร่วมกับท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคธุรกิจ เอกชน จังหวัด ท้องถิ่น เพื่อกำหนดจุดต้นทางปลายทาง จุดจอดระหว่างทาง พื้นที่จอดรถให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการภายในจังหวัดและนักท่องเที่ยว และร่วมกันกำหนดตารางการเดินรถเพื่อให้สอดคล้องกับเที่ยวบิน รวมถึงกำหนดอัตราค่าโดยสารเหมาะสมเป็นธรรม

ขณะนี้มีเส้นทางที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดได้อนุมัติแล้ว คือ จังหวัดสุโขทัยแบ่งเส้นทางเป็น 2 ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสาร-ท่าอากาศยานสุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และสถานีขนส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานสุโขทัยสถานีรถไฟสวรรคโลกเชื่อมการเดินทางอากาศ ทางบก และทางรางเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดระบบการขนส่งสาธารณะต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) และหลังจากนี้ จะหารือร่วมกันในรายละเอียดของเส้นทางในอีก 2 จังหวัด เพื่อเปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะจากท่าอากาศยานไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดตัวเมืองหรือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ควบคู่กับการขยายผลโครงการจัดจุดจอดรถสาธารณะภายในสนามบินภูมิภาค 29 แห่ง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาร่วมกับกรมท่าอากาศยาน ซึ่งจะดำเนินการครบถ้วนทุกเส้นทางทุกท่าอากาศยานภายในปีนี้

ด้าน พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ได้ยกระดับคุณภาพการให้บริการภายในท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง เพื่อตอบโจทย์ผู้โดยสารที่ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกสบาย ปัจจุบันการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองในทุกสนามบินมีรถแทกซีและรถลีมูซีนรองรับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ที่มีความเป็นส่วนตัว ในขณะที่การเพิ่มรูปแบบการให้บริการด้วยรถโดยสารสาธารณะคาดว่าจะสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่นิยมเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะซึ่งแต่ละท่าอากาศยานได้จัดเตรียมสถานที่ภายในท่าอากาศยานสำหรับเป็นจุดจอดรถโดยสารสาธารณะเพื่อรับส่งผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ไกลจากตัวอาคาร รวมทั้งจัดระเบียบและรักษาความปลอดภัยในบริเวณจุดจอดรถให้เกิดความเรียบร้อยสำหรับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่งในสังกัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติ เดือนแรกของปี 2560 (มกราคมกันยายน 2560) ท่าอากาศยานสมุยรองรับผู้โดยสารแล้วจำนวน 2,049,000 คน ท่าอากาศยานตราด 64,134 คน และท่าอากาศยานสุโขทัย 60,442 คน และคาดว่าจะยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/MEzJL
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน