บทความ

กรมการขนส่งทางบก จับมือการบินกรุงเทพฯ


กรมการขนส่งทางบก จับมือบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพิ่มทางเลือกการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบพร้อมเปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะเชื่อมสนามบินกับชุมชน ใน 3 จังหวัดท่องเที่ยวสุโขทัย, ตราด, สุราษฎร์ธานี (สมุย) ด้วยคุณภาพการให้บริการแบบมืออาชีพ

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การลงนามร่วมกันในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้มีการบูรณาการ และพัฒนาระบบการขนส่งเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบจากท่าอากาศยาน โดยเฉพาะการให้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อเชื่อมสนามบินกับชุมชนและสถานีขนส่ง ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รถโดยสารสาธารณะที่เข้ามาบริการในบริเวณท่าอากาศยานปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดด้านการให้บริการและความปลอดภัยวางแผนให้มีรถเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางถนนที่มีความสมดุล ความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ปลอดภัยควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการให้บริการรถแทกซี และรถลีมูซีนสนามบิน เพื่อให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายตรงกับไลฟ์สไตล์โดยกรมการขนส่งทางบกได้มอบนโยบายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดที่มีที่ตั้งของท่าอากาศยานดำเนินการสำรวจเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะร่วมกับท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคธุรกิจ เอกชน จังหวัด ท้องถิ่น เพื่อกำหนดจุดต้นทางปลายทาง จุดจอดระหว่างทาง พื้นที่จอดรถให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการภายในจังหวัดและนักท่องเที่ยว และร่วมกันกำหนดตารางการเดินรถเพื่อให้สอดคล้องกับเที่ยวบิน รวมถึงกำหนดอัตราค่าโดยสารเหมาะสมเป็นธรรม

ขณะนี้มีเส้นทางที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดได้อนุมัติแล้ว คือ จังหวัดสุโขทัยแบ่งเส้นทางเป็น 2 ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสาร-ท่าอากาศยานสุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และสถานีขนส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานสุโขทัยสถานีรถไฟสวรรคโลกเชื่อมการเดินทางอากาศ ทางบก และทางรางเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดระบบการขนส่งสาธารณะต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) และหลังจากนี้ จะหารือร่วมกันในรายละเอียดของเส้นทางในอีก 2 จังหวัด เพื่อเปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะจากท่าอากาศยานไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดตัวเมืองหรือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ควบคู่กับการขยายผลโครงการจัดจุดจอดรถสาธารณะภายในสนามบินภูมิภาค 29 แห่ง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาร่วมกับกรมท่าอากาศยาน ซึ่งจะดำเนินการครบถ้วนทุกเส้นทางทุกท่าอากาศยานภายในปีนี้

ด้าน พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ได้ยกระดับคุณภาพการให้บริการภายในท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง เพื่อตอบโจทย์ผู้โดยสารที่ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกสบาย ปัจจุบันการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองในทุกสนามบินมีรถแทกซีและรถลีมูซีนรองรับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ที่มีความเป็นส่วนตัว ในขณะที่การเพิ่มรูปแบบการให้บริการด้วยรถโดยสารสาธารณะคาดว่าจะสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่นิยมเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะซึ่งแต่ละท่าอากาศยานได้จัดเตรียมสถานที่ภายในท่าอากาศยานสำหรับเป็นจุดจอดรถโดยสารสาธารณะเพื่อรับส่งผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ไกลจากตัวอาคาร รวมทั้งจัดระเบียบและรักษาความปลอดภัยในบริเวณจุดจอดรถให้เกิดความเรียบร้อยสำหรับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่งในสังกัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติ เดือนแรกของปี 2560 (มกราคมกันยายน 2560) ท่าอากาศยานสมุยรองรับผู้โดยสารแล้วจำนวน 2,049,000 คน ท่าอากาศยานตราด 64,134 คน และท่าอากาศยานสุโขทัย 60,442 คน และคาดว่าจะยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/MEzJL
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th