ธุรกิจ

กลุ่ม ปตท. ชวนน้องๆ ตะลุยฝันวันเด็ก สร้างพลังแห่งอนาคต


ร่วมเป็นหนึ่งในขบวนการ PTT Kid Rangers ปฏิบัติภารกิจไขความลับด้านพลังงาน ในงาน “ตะลุยฝันวันเด็กกับ กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2561” สัมผัสประสบการณ์ใหม่สุดสนุกกับกิจกรรมและการแสดงบนเวที พร้อมเปิดโลกจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ด้วยการบุกตะลุยพิชิตฐานต่างๆ สอดแทรกความรู้ เสริมสร้างทักษะ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อเป็นพลังให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. วิภาวดีรังสิต

อรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตทจัดกิจกรรม ตะลุยฝันวันเด็ก ประจำปี 2561” ตอน รวมพลังเด็ก สร้างอนาคต” มุ่งหวังให้น้องๆ ที่เข้าร่วมงานวันเด็กครั้งนี้ได้รับทั้งความรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในชีวิตประจำวัน และหวังให้เยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศ เพื่อเป็นพลังแห่งอนาคตในการสร้างประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ปตทได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

การจัดงานวันเด็กกลุ่ม ปตท. ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด กลุ่ม ปตทที่สร้าง Pride and Treasure ให้กับประเทศไทย” นำเสนอภารกิจของกลุ่ม ปตทในฐานะองค์กรพลังงานของชาติที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจร ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล โดยเชิญชวนให้น้องๆ ร่วมเป็นหนึ่งในขบวนการของ PTT Kid Rangers ปฏิบัติภารกิจด้านพลังงาน พิชิตฐานต่างๆ ทั้งยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการแสดงและกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมตามรอยฮีโร กิจกรรมนักประดิษฐ์น้อยคนเก่ง กิจกรรมขวดเปล่าน้ำดื่มแลกขนม กิจกรรมรถนิทรรศการเปิดโลกปิโตรเลียม พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการ 40 ปี แห่งความภาคภูมิใจ นำเสนอเส้นทางเดินของ คนเก่ง คนดี มีความรับผิดชอบ” ของ ปตทตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านพลังงาน รวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน และยังจัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง GODJI the adventure

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป กลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังเช่น กิจกรรมวันเด็กซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากที่ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. แห่งนี้แล้ว กลุ่ม ปตท. ได้จัดงานวันเด็กขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในหน่วยงานของ ปตทอาทิ โครงการป่าในกรุง ถสุขาภิบาล กรุงเทพฯ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จระยอง โครงการป่าวังจันทร์ จระยอง และศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ซึ่งร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อ. ปราณบุรี จประจวบคีรีขันธ์ โดยในปีนี้ กลุ่ม ปตทได้จัด “กิจกรรมปันสุข สร้างยิ้ม” เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนซื้อของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสื่อการเรียนการสอน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 244,529 บาท เพื่อมอบเป็นของขวัญและเป็นกำลังใจให้แก่น้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ได้มีรอยยิ้มสดใส และมีโอกาสได้รับสิ่งของหรือของขวัญวันเด็กเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ 



------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GlhpB
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน