บทความ

ไทยบริดจสโตนฯ เข้ารับพระราชทานรางวัล “รัตโนบล” ประจำปี 2560


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2560” แก่ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โดย ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติคุณแก่บริษัทฯ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลและองค์กรอื่น

ไทยบริดจสโตนฯ ยังคงมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด สู่มือผู้บริโภคอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการ ในขณะเดียวกันยังสร้างความยั่งยืนแก่สังคมไทยด้วยการยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เยาวชนด้วยการสนับสนุนและดำเนินโครงการต่างๆ ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2546 ไทยบริดจสโตนฯ ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ไทยบริดจสโตน และมอบให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต่อมาในปี 2549 ไทยบริดจสโตนฯ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ในจังหวัดชัยภูมิ ในขณะเดียวกัน ไทยบริดจสโตนฯ ได้ร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการสะพานเยาวชนนักประดิษฐ์ หรือ Bridge 2 Inventor เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ด้วยพันธกิจของผู้บริหารที่ยังคงเดินหน้ามอบโอกาสทางการศึกษา พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/abNk9
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th