ธุรกิจ

ไทยบริดจสโตนฯ เข้ารับพระราชทานรางวัล “รัตโนบล” ประจำปี 2560


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2560” แก่ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โดย ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติคุณแก่บริษัทฯ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลและองค์กรอื่น

ไทยบริดจสโตนฯ ยังคงมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด สู่มือผู้บริโภคอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการ ในขณะเดียวกันยังสร้างความยั่งยืนแก่สังคมไทยด้วยการยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เยาวชนด้วยการสนับสนุนและดำเนินโครงการต่างๆ ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2546 ไทยบริดจสโตนฯ ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ไทยบริดจสโตน และมอบให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต่อมาในปี 2549 ไทยบริดจสโตนฯ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ในจังหวัดชัยภูมิ ในขณะเดียวกัน ไทยบริดจสโตนฯ ได้ร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการสะพานเยาวชนนักประดิษฐ์ หรือ Bridge 2 Inventor เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ด้วยพันธกิจของผู้บริหารที่ยังคงเดินหน้ามอบโอกาสทางการศึกษา พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/abNk9
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน