บทความ

ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาการศึกษา


บุบผา อมรเกียรติขจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างภาคธุรกิจโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ต่อเนื่องความสำเร็จเป็นปีที่ 2 โดยการยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรต่อกัน และเพิ่มข้อตกลงในการร่วมกันพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์การทำการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบ Web base(Trading Business Simulation Game) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นของบุคคลากรทั้งสองฝ่ายได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำการค้าและอื่นๆ ให้กับบุคคลภายนอกในอนาคต ได้อีกด้วย

“มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะโลจิสติกส์ขึ้นมา ซึ่งนับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่สร้างบุคคลากรรองรับการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สำหรับ ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติ ทำหน้าที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานและมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ โดยหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทำหน้าที่นำเข้า-ส่งออก และการทำการค้าเพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยนั้น การลงนามบันทึกความตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และ ปตท. โดยงานพัฒนาศักยภาพการค้าระหว่างประเทศ(Trading Academy) ฝ่ายกลยุทธ์และแผนธุรกิจ (วผท.) นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์มาพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย จึงเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการสร้างรากฐานให้กับประเทศและการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง  เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอันจะเป็นกลไกของสำคัญในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป ”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/H5GFW
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 07:56 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th