สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

โครงการ “รวมพลังเยาวชนใน Motor Expo 2017” สร้างสรรค์เหนืองานโชว์รถทั่วไป


บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34” เชื่อมั่นว่าเยาวชน และคนรุ่นใหม่จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคต ขณะเดียวกันยังมีความปรารถนาจะยกระดับคุณค่าของงาน “มหกรรมยานยนต์” ให้เหนือกว่างานโชว์ และงานขายรถทั่วไปอย่างชัดเจน

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพ และความสามารถของเยาวชนไทย ที่เกี่ยวกับยานยนต์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา รวมทั้งให้การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการผลิตสินค้ายานยนต์จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้

 

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน”

ก่อตั้งในปี 2550 เพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชน รวมทั้งสนับสนุนการจำกัดมลพิษในอากาศที่เกิดจากยานยนต์ โดยกิจกรรมของมูลนิธิในงานปีนี้ ประกอบด้วย การร้องเพลง และวาดภาพ สะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน

ลมหายใจ IMG-8468  ลมหายใจ PWT_8976 AOD_0667 DSC_0510

 

ศิลปินน้อย Motor Expo  

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดตั้งชมรม ศิลปินน้อย “Motor Expo” ซึ่งสมาชิกชมรมจะได้เรียนรู้การวาดภาพ พร้อมได้แสดงผลงานในงาน “มหกรรมยานยนต์” เป็นประจำทุกปี โดยในงานปีนี้ จัดแสดงผลงานของนักเรียนจาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทพราชบุรีรมย์, โรงเรียนวัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร), โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์, โรงเรียนวัดพิมพาวาส(สีลังสาราลัย), โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์, โรงเรียนเทศบาลบางวัว และสมาคมสร้างสรรค์ศิลปินน้อย

 JROF6462  KIOL2195  NVPF2777 

 

“ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” (Skill Driving Experience)

โครงการเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดทักษะ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาฉุกเฉิน ของนักขับระดับอุดมศึกษา บริษัทฯ จึงจัดอบรมวิธีขับรถ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างถูกต้องทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ โดยในงานปีนี้ได้นำเครื่องวัดปฏิกิริยาตอบสนอง ซึ่งมีผลต่อการเบรค และระยะที่จะหยุดรถ มาให้ผู้ชมงานทดสอบความสามารถของตนเอง

 IMG-8477  IMG-8481  IMG-8482 

 

Skill Driving Experience Junior  

โครงการต่อเนื่องจาก “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” เพื่อปลูกฝังวินัยการขับรถให้แก่เยาวชน อายุ 6-12 ปี กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การฟังบรรยายเกี่ยวกับกฎจราจร และการฝึกขับขี่ในสนามจำลอง ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก บริเวณลอบบี ฮอลล์ 2 ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง นำบุตรหลานเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก

DSC_6718  AOD_0748  DSC_6821

 

ลานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย

บริษัทฯ ร่วมกับสมาคมศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย จัดแสดงดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ศิลปะแม่ไม้มวยไทย การแสดงลำตัด นาฏศิลป์ ฯลฯ จากนักเรียนทั่วกรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก และการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมปีนี้ ได้แก่ โรงเรียนฉลิมพระเกียรติ, โรงเรียนวัดบึงบัว, โรงเรียนวัดเขียนเขต ชมรมศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ

DSC_0586  DSC_0615  DSC_0741

 

Meet The Masters

บริษัทฯ สนับสนุนการศึกษา และการเรียน ด้านการออกแบบ และวิศวกรรมยานยนต์ ด้วยการคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถไปร่วมกิจกรรม Meet The Masters  ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Quattroruote ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ กับบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ระดับโลก

ในปีนี้ผู้จัดได้เลือก อิสรภาพ สถิรวัฒนากร บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) ไปร่วมกิจกรรม “Meet The Masters: Master Race Engineering” ร่วมกับนักศึกษาวิศวกรรมยานยนต์จากทั่วโลก เมื่อวันที่ 5-25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

pic

 

ประกวดนวัตกรรมยานยนต์ (Automotive Innovation Award)

บริษัทฯ จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์ ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคต โดยปีนี้ ผลงาน Tiny Urban Scooter  พาหนะส่วนบุคคลพับได้ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Innovation 00  Innovation 01

 

โครงการจัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ของคนรุ่นใหม่

บริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะผลิตนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเอง ออกมาเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ โดยเปิดพื้นที่ให้ อีทราน (ไทยแลนด์)ฯ จัดแสดงผลงาน จักรยานยนต์ไฟฟ้า ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34” เป็นปีแรก

DSC_2908  DSC_2559  yy IMG-8496------------------------------
เรื่องโดย : ปาร์จารีย์ ทัศนชลีจิระโชติ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ IMC
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/TfD4h
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 18:25 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
10 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ