ธุรกิจ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2560


นายประมนต์ สุธีวงศ์
ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย สุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมเปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ในหัวข้อ “250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา–สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา 25 ปี โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลในทุกระดับชั้น และสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

และในปี 2560 นี้ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ภายใต้หัวข้อ 250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา–สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560”

ศ.เกียรติคุณ เพ็ชรี  สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการตำราฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการศึกษาค้นคว้าและการนำข้อมูลเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการให้แพร่หลาย และเพื่อสร้างทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา

ซึ่งหัวข้อหลักของการสัมมนาในครั้งนี้ได้แก่ “เสียกรุงศรีอยุธยา–สถาปนากรุงธนบุรี” โดยมีวิทยากรผู้ร่วมอภิปราย ดังนี้

อดิศักดิ์ ศรีสม ผู้ดำเนินรายการ

คริสโตเฟอร์ จอห์น เบเคอร์ บรรณาธิการวารสารสยามสมาคมและนักวิจัยอิสระ

อ. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร นักวิชาการอิสระ

ผศ.ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชา

ผศ. ธำรงค์ศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพบรรยายกาศ

นอกจากนี้ยังมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ

  • เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา : ว่าด้วยวรรณกรรมคำทำนายกับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเมืองแห่งยุคสมัย
  • พระเจ้าอุทุมพร กับชาวอโยธยาในพม่า
  • อวสานพระเจ้าตาก
  • เศรษฐกิจและสังคมสยามจากอยุธยาถึงกรุงธนบุรี


------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/VZTSl
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 15:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน