CAR STEREO & CONNECTIVITY

ฟิวส์ มีกี่ประเภท การติดตั้ง, ตำแหน่ง เป็นอย่างไร … เรา มีคำตอบ


 

องค์ประกอบที่สำคัญของฟิวส์จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับชุดเครื่องเสียง และระบบไฟฟ้ารถยนต์ เช่น ชุดเครื่องเสียงรถยนต์มี เพาเวอร์แอมพ์ 2 ตัว ตัวแรกใช้ฟิวส์ขนาด 30 แอมพ์ ตัวที่สองใช้ฟิวส์ 50 แอมพ์ ดังนั้นควรใช้ฟิวส์ขนาด 80 แอมพ์

การติดตั้ง
ฟิวส์จะติดตั้งระหว่างแบทเตอรีกับชุดเครื่องเสียงรถยนต์เท่านั้น และแยกจากระบบสายไฟรถยนต์

ตำแหน่ง
สายไฟจากขั้วบวกแบทเตอรีไปที่ฟิวส์ไม่ควรห่างเกินกว่า 8 นิ้ว (หรือสั้นกว่านี้) เพื่อความสะดวกในการดูแล และปลายสายไฟจากฟิวส์ไปชุดเครื่องเครื่องเสียงไม่ควรเกิน 10 นิ้ว เมื่อรวมความยาวสายไฟคือ 18 นิ้ว หรือติดตั้งฟิวส์ทุก 18 นิ้ว ของความยาวสายไฟทั้งหมด

ประเภทของฟิวส์
ฟิวส์ที่ใช้ในเครื่องเสียงรถยนต์ที่พบมากสุดคือ
AGC หรือ AGU ฟิวส์ที่มีรูปทรงเป็นหลอดแก้ว มีให้เลือกตั้งแต่ 30-100 แอมพ์
ATO หรือ ATC ฟิวส์ที่มีรูปทรงคล้ายที่ใช้กับระบบไฟฟ้าในรถยนต์

ฟิวส์จะติดตั้งอยู่ในที่ยึด ซึ่งมีหลายแบบตามประเภทของฟิวส์ เพราะฟิวส์ช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เช่น ความร้อนจากไฟฟ้าทำให้ฉนวนละลาย และเกิดเพลิงไหม้ เห็นความสำคัญของฟิวส์แล้ว .. อย่ามองข้ามนะครับ------------------------------
เรื่องโดย : อมฤต สูญพ้นไร้
ภาพโดย : อินเตอร์เนท
คอลัมน์ Online : CAR STEREO & CONNECTIVITY
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bYLUh
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 11:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน