ธุรกิจ

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)ฯ จัดโครงการ “Day of Caring-สร้างโอกาสแห่งการให้”


IMG_4946

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อโครงการ “Day of Caring-สร้างโอกาสแห่งการให้” จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งมอบหนังสือ “บันทึกตามรอย 99 คำพ่อสอน” พร้อมด้วยผ้าห่ม และคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่กองกำกับ 14 จำนวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

IMG_4937

นภาพร นามไทเสรี กรรมการบริหารฝ่ายสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในปีนี้ เรายังคงสานต่อโครงการ “Day of Caring-สร้างโอกาสแห่งการให้” ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ One Day Trip โดยนำตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ และคณะสื่อมวลชน ร่วมส่งมอบหนังสือ “บันทึกตามรอย 99 คำพ่อสอน” ที่ประกอบด้วยพระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 30 เล่ม พร้อมด้วยผ้าห่มจำนวน 300 ผืน และคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่กองกำกับ 14 จ. ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน”

IMG_4935

 

IMG_4933

 

IMG_4939

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมที่นำหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาสอดแทรกในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆ ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพในหัวข้อ “หลักคำสอนของ พ่อหลวง” โดยมีอาจารย์ ชลิต นาคพะวัน ศิลปินชื่อดังผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะเด็ก เป็นครูผู้สอน และกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีก 3 เกม คือ เกมปราบอธรรม ที่สอนให้รู้จักการใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาทางธรรมชาติ, เกมชักเย่อ ที่สอนให้รู้รักสามัคคีกันในหมู่คณะ มีความร่วมแรงร่วมใจกัน และรู้จักการวางกลยุทธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสุดท้าย คือ เกมรวมเหรียญ ที่สอนเรื่องการกินอยู่อย่างพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต และความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่

IMG_4945

พันตำรวจตรีคำนึง สงสม ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู กล่าวว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอูเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ หมู่ที่ 3 เขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนส่วนใหญ่เป็น ไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง และกะหร่าง จำนวน 200 คน แบ่งเป็นชาย 103 คน และหญิง 97 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ฐานะยากจน มีครูตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน   7 นาย ผู้ดูแลเด็ก 2 คน และครูสอนคอมพิวเตอร์ 1 คน ที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กทั้งหมด โดยการเรียนการสอนจะเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และมีการสอนให้นักเรียนดำเนินงานตามโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทั้ง 8 โครงการ อาทิ โครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ และโครงการส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น”

 

 

IMG_4944

“นอกเหนือจากการเรียนหนังสือแล้ว นักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนทุกด้าน และยังมีการเรียนรู้ทักษะชีวิต เช่น การปลูกพืชผัก การปลูกต้นไม้ การเลี้ยงปลา เป็ดเทศ ไก่พื้นเมือง ไก่พันธุ์ไข่ และหมู รวมถึงการเพาะเห็ดนางฟ้า และการเพาะถั่วงอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในพระราชดำริ ทั้งนี้ในแต่ละวันจะมีผู้ปกครองผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยเหลือคุณครูประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานโดยใช้วัตถุดิบจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่มีอยู่ในขณะนั้น ที่มีทั้งผักสวนครัว เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ และเน้นให้นักเรียนทุกคนรับประทานไข่ไก่ทุกวัน เนื่องจากเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งสิ่งที่ทางโรงเรียนยังขาดแคลนอยู่ในตอนนี้นอกจากจำนวนไก่ไข่ที่มี ไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคไข่ของเด็กทุกคนแล้ว ก็ยังมีวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เช่น น้ำมันพืช และเครื่องปรุงรสต่างๆ รวมถึงอินเตอร์เนทเพื่อการศึกษาที่ตอนนี้สัญญาณเข้ามาถึงบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ”------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/RiE1t
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 15:04 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน