บทความ

โตโยตา เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนไทย สู่ความยั่งยืน


ท่านผู้ว่า

พงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ภีมะ ฮัดเจสสัน ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และผู้แทนจำหน่าย โตโยตา บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ร่วมส่งมอบโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” แก่ สายทิพย์ ลามา ประธานกลุ่มแม่บ้านโคกสว่างข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ ณ กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ต. คอนฉิม อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

ขั้นตอนการทำงาน

โครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” คือ นวัตกรรมสังคมรูปแบบใหม่ของ โตโยตา ที่มุ่งเน้นในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเริ่มต้นดำเนินงานตั้งแต่ปี 2555 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี โดยการนำปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ อันได้แก่ วิถี โตโยตา ระบบการผลิตแบบ โตโยตา และปรัชญาลูกค้าเป็นที่หนึ่ง มาถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ เพิ่มกำไร อยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้นโยบายประชารัฐ ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน

ผลิตข้าวแตน

กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ เป็นธุรกิจชุมชนแห่งที่ 4 ต่อจากธุรกิจชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ ที่เข้าร่วมโครงการ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ซึ่งบุคลากรจาก โตโยตา และบริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ได้เข้าไปร่วมสำรวจปัญหาของธุรกิจชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2558 โดยให้คำแนะนำในการปรับปรุงการดำเนินการของธุรกิจ ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ “รู้ เห็น เป็น ใจ” คือ รู้-รู้ปัญหาในทุกกระบวนการ เห็น-เห็นแนวทางแก้ไขปัญหา เป็น-ทำเป็นได้ด้วยตัวเอง และสุดท้าย ใจ คือ เข้าใจใส่ใจในการดำเนินงาน

เยี่ยมชมโรงงาน

ซึ่งจากการสำรวจพบว่าปัญหาหลักของธุรกิจชุมชนนี้ คือ การผลิตที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพผลผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง และการส่งมอบสินค้าอย่างไม่เป็นระบบ โดยบุคลากรจาก โตโยตา ผู้แทนจำหน่าย และเจ้าของธุรกิจชุมชน ได้ร่วมมือกันในการปรับปรุงธุรกิจ ดังนี้
1. เพิ่มผลิตภาพ
โตโยตา มองเห็นปัญหาคอขวดในกระบวนการปั้นข้าว ที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการผลิต และทำให้ผลิตได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงได้ทำการปรับแม่พิมพ์การผลิตใหม่ ให้มีมาตรฐาน และสามารถเพิ่มผลิตภาพได้ถึง 2 เท่า จาก 600,000 ชิ้น/เดือน เป็น 1,200,000 ชิ้น/เดือน
2. ควบคุมคุณภาพ ลดต้นทุนของเสีย
ปรับการทำงานในกระบวนการ ปั้น–ตาก–โรยน้ำตาล เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต จากเดิมพบแผ่นข้าวแตกหรือหักในกระบวนการผลิตที่ 11 % (15 กิโลกรัม/วัน) ซึ่งหลังจากการปรับปรุงสามารถลดของเสียจากการผลิตเหลือเพียง 0.01 % ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 3,000 บาท/วัน
3. สอนการวางแผนธุรกิจ แผนขาย แผนผลิต ภายใต้ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time)
โตโยตา จัดระบบการทำงานให้เป็นระเบียบมากขึ้นผ่านการทำแบบฟอร์ม บอร์ดแห่งการมองเห็น และสนับสนุนให้มีการจัดประชุมระหว่างฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นถึงจำนวนงานเข้า/ออก และปัญหาต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตและส่งมอบสินค้าได้ดีขึ้น ป้องกันการผิดพลาด รวมถึงจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น แม้ตลาดจะมีการขยายตัว
พิธีส่งมอบโครงการ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ เกิดขึ้นเพื่อส่งมอบโครงการให้เจ้าของธุรกิจดำเนินงานปรับปรุงธุรกิจด้วยตัวเองต่อไป โดยหวังว่ากลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ จะสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพได้ด้วยตัวเอง สามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงาน และวัฒนธรรมไคเซน (การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) โดยจะมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง ในขณะที่ โตโยตา จะเดินหน้าต่อยอดโครงการ “ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ต่อไป ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยการร่วมมือกับภาครัฐ ชุมชน และผู้แทนจำหน่าย โตโยตา ทั่วประเทศ เพื่อเป็นผู้แนะนำแนวทางในการเพิ่มศักยภาพแก่ธุรกิจชุมชนไทย ที่เปรียบเสมือนรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถรองรับการแข่งขันในอนาคต ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนความมั่นคงของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/rghja
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 11:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th