ธุรกิจ

คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994)ฯ คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2559


 

IMG_4047

บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าเบรคคอมแพคท์ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2559” จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โดยมี วิสุทธิ์ สว่างพุทธคุณ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

IMG_4074

พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2559 จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จด้านการส่งเสริมพัฒนาฝีมือให้กับบุคลากรของตนเอง และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ได้ปฏิบัติตาม ซึ่งจะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพตลาดแรงงานของประเทศไทยในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ถือเป็น 1 ใน 59 องค์กรทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้รับรางวัลดังกล่าว นับเป็นเครื่องสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของบริษัทในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศที่จะส่งผลต่อภาพรวมด้านการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความมั่นคงด้านแรงงานของประเทศต่อไปในอนาคต------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HPDcb
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 14:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน