ธุรกิจ

สมุนไพรกำจัดแมลงเต่าทอง ชนะเลิศ คาลเทกซ์ เติมพล้งปัญญาฯ


ซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คาลเทกซ์ เปิดเผยว่า โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเทกซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3” ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ซึ่งเยาวชนให้การความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งยังใช้เวลาว่างในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันคิดค้น ร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อจัดทำโครงงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งจากผลงานที่ผ่านเข้ารอบ และนำมาจัดแสดงในรอบสุดท้ายเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยมีความสามารถไม่น้อย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมของตนเองได้ หากทุกภาคส่วนมุ่งมั่นร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถผลักดันให้ประเทศชาติพัฒนาไปในทิศทางที่สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมาได้จัดงานประกาศผลพร้อมมอบรางวัลแก่ 10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาในรอบตัดเชือก โดยการตัดสินได้พิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จัดทำขึ้น การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ คุณค่าของโครงงาน รูปแบบการนำเสนอ และการจัดทำรูปเล่มรายงานโครงงาน ซึ่งทุกๆ ทีมต่างได้รับรางวัลตามผลงาน ซึ่งสร้างความดีใจ และเป็นกำลังใจให้น้องๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง พร้อมโล่รางวัล ทุนการศึกษาโรงเรียนละ 25,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ กับโครงงานสมุนไพรกำจัดแมลงเต่าทอง ซึ่งนอกจากจะคว้ารางวัลเหรียญทองแล้ว ยังได้รับรางวัลพิเศษการนำเสนอยอดเยี่ยมเป็นทุนการศึกษา 4,000 บาท อีก 1 รางวัล

ทีมโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ เจ้าของรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรางวัลพิเศษการนำเสนอยอดเยี่ยม มีสมาชิกในทีม 5 คน ได้แก่   ณัฐสุภา เหล่าเกตุกรรณ์ ดญ. วรรณนิสา ชินคำ ดญ. รัชนี ศรีศักดา ดญ. มนทิตา แตงสุวรรณ และดญ. ชุลีพร มันพุท เปิดเผยความรู้สึกหลังคว้าแชมพ์โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเทกซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนปี 3” ว่า รู้สึกตื่นเต้นกันทุกคน ตั้งแต่ช่วงการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการแล้ว และตอนนี้ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากๆ ที่ชนะเลิศรับรางวัลเหรียญทอง ซึ่งที่มาของโครงการนี้ ทางทีมได้สังเกตศึกษาเรื่องที่ใกล้ตัว และมีเป้าหมายอย่างชัดเจน คือ ศึกษาว่าสมุนไพรใดเหมาะสำหรับการกำจัดแมลงเต่าทองได้ดีที่สุด เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน โดยตลอดระยะเวลาของการทำโครงงานก็มีปัญหาและอุปสรรคบ้าง แต่ก็ได้ปรึกษาคุณครูเพื่อขอคำแนะนำมาโดยตลอด อีกทั้งโครงงานในครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของพวกเราทุกคน จึงส่งผลให้โครงงานของกลุ่มของพวกเราสำเร็จ และชนะเลิศในวันนี้ ขอบคุณพี่ๆ ทีมงาน คาลเทกซ์ ที่ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทำให้พวกเรากล้าคิด กล้าแสดงออก รู้จักการพูดนำเสนอ และการวางแผนงานอีกด้วยค่ะ

ด้านอาจารย์ ปรียา ทองสมบัติ และอาจารย์ ธวัชชัย ทองสมบัติ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา ของน้องๆ ทีมโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ กล่าวถึงความรู้สึกในวันนี้ว่า ครูดีใจกับเด็กๆ มาก เห็นความพยายามและความตั้งใจของทุกคน ตั้งแต่ช่วงคิดค้น และการทำโครงงาน จนกระทั่งการนำเสนอ พยายามบอกเด็กๆ เสมอว่าการนำเสนอขอให้เป็นการเล่า หรืออธิบายอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่การท่องจำ ให้นำความเข้าใจตลอดการทำโครงงานออกมาอธิบาย และวันนี้น้องๆ ก็ทำสำเร็จแล้วค่ะ ขอบคุณโครงการดีๆ จาก คาลเทกซ์ มากค่ะ ให้ทั้งประสบการณ์นอกห้องเรียน และโอกาสดีๆ กับโรงเรียนของพวกเรา เชื่อว่าทั้งครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้ประโยชน์มากๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สานต่อกิจกรรมพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเทกซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3” เช่นกัน ด้วยการนำทีมพนักงานและผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน คาลเทกซ์ ร่วมจิตอาสาลงพื้นที่บูรณะและพัฒนาโรงเรียนวัดมาบโพธิ์ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ได้ซ่อมแซมปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล ทำรางน้ำสำหรับแปรงฟันเพื่อสุขอนามัยที่ดี พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ อย่างพอเพียง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/I8B8R
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน