บทความ

ขับ 4 “เกาะ” กว่าขับ 2…จริงไหม ?


เขาว่า…: รถขับเคลื่อน 4 ล้อ เกาะถนนดีกว่ารถขับเคลื่อน 2 ล้อ…จริงไหม ?
จริง: เพราะรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สามารถรับแรงเสียดทานที่กระทำต่อล้อได้มากกว่า

การทำให้รถเคลื่อนที่ เข้าโค้ง หรือลดความเร็ว ล้วนต้องอาศัย “แรงเสียดทาน” ระหว่างผิวถนนกับหน้ายาง ตราบใดที่แรงซึ่งกระทำต่อล้อ ยังไม่เกินแรงเสียดทาน ล้อรถของเราก็ไม่มีทางไถลไปบนถนนแน่นอน ซึ่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ จะรับแรงเสียดทานได้มากกว่า

รถยนต์กลุ่มครอสส์โอเวอร์ เอสยูวี สมัยนี้ มักมีระบบขับเคลื่อน 4 และ 2 ล้อ ให้ลูกค้าเลือก หลายคนอาจสับสนว่าจะเลือกแบบไหนดี…ตอบยากครับ เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเรื่องราคา ความประหยัดเชื้อเพลิง การยึดเกาะถนน รวมถึงความต้องการของผู้ใช้ครับ ผมขอพูดเฉพาะเรื่องการยึดเกาะถนน ระหว่างรถขับเคลื่อน 2 ล้อกับรถขับเคลื่อน 4 ล้อแบบที่ใช้บนพื้นถนนดี(FULL TIME) ก็แล้วกัน
การทำให้รถเคลื่อนที่ เข้าโค้ง หรือลดความเร็ว ล้วนต้องอาศัย “แรงเสียดทาน” ระหว่างผิวถนนกับหน้ายางเสมอ แรงเสียดทาน หรือความฝืดนี้ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยคร่าวๆ คือ เนื้อของยาง ผิวถนน และน้ำหนักของรถที่คอยกดหน้ายางให้อัดกับผิวถนน ตราบใดที่แรงซึ่งกระทำต่อล้อ ยังไม่เกินแรงเสียดทาน ล้อรถของเราก็ไม่มีทางไถลไปบนถนนแน่นอนครับ
ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้น สมมติให้รถขับเคลื่อนล้อหลัง (ขับ 2 ล้อ) มีน้ำหนักกระจายลงล้อเท่ากันล้อละ 25 % ของน้ำหนักรถ 1,200 กก. เท่ากับ 300 กก. ให้รถอยู่บนผิวถนนที่เปียกลื่น โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเท่ากับ 0.5 (หน้ายางรับแรงได้ครึ่งเดียวของแรงกดกับผิวถนน) ดังนั้น ล้อหลัง (ล้อขับเคลื่อน) แทนที่จะรับได้ 300 กก./1 ล้อ ก็จะรับแรงได้เพียงล้อละ 150 กก. เท่านั้น ถ้าเร่งความเร็วเต็มที่ในเกียร์ 1 สมมติให้แรงขับเคลื่อนสูงสุดได้ 400 กก. ล้อจะหมุนฟรี เนื่องจากแรงขับเคลื่อนเกินแรงเสียดทานที่ยางรับได้
ตรงกันข้ามถ้าเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ แรงขับเคลื่อน (400 กก.) ที่ถูกส่งไปแต่ละล้อ จะถูกหารด้วย 4 คือ ล้อละ 100 กก. ซึ่งต่ำกว่าแรงเสียดทานของรถขับล้อหลังอยู่ 50 กก. (ล้อหลัง 150 กก.) ดังนั้นจึงไม่มีล้อใดหมุนฟรีถ้าใช้แรงขับเคลื่อนเท่ากัน
ในโค้งยิ่งเห็นชัด ให้ผิวถนนกับหน้ายางเหมือนเดิม แต่เพิ่มแรงหนีศูนย์ฯ เข้ามา สมมติขับด้วยความเร็วในโค้งเกินแรงหนีศูนย์ฯ ที่ 100 กก. ถ้าต้องเร่งความเร็วเต็มที่ในโค้ง รถขับเคลื่อน 2 ล้อ จะเร่งด้วยแรงขับเคลื่อนล้อละ 112 กก. (ขอไม่แสดงการคำนวณเพราะเนื้อที่ไม่พอ) เกินกว่านี้ล้อขับเคลื่อนจะไถลออกนอกโค้ง

ถ้าเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ตัวแปรเดียวกัน ใช้แรงขับเคลื่อน 2 ล้อที่ 112 กก. รวมเป็น 224 กก. กระจายไปที่ล้อทั้ง 4 เท่ากันที่ 56 กก. คำนวณแล้วได้ 115 กก. ยังห่างจากค่า 150 กก. ที่แต่ละล้อรับได้อยู่มาก นี่คือความได้เปรียบของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ทั้งเมื่อเร่งทางตรง และในโค้ง------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Hpr3z
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09:13 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th