สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ขับ 4 “เกาะ” กว่าขับ 2…จริงไหม ?


เขาว่า…: รถขับเคลื่อน 4 ล้อ เกาะถนนดีกว่ารถขับเคลื่อน 2 ล้อ…จริงไหม ?
จริง: เพราะรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สามารถรับแรงเสียดทานที่กระทำต่อล้อได้มากกว่า

การทำให้รถเคลื่อนที่ เข้าโค้ง หรือลดความเร็ว ล้วนต้องอาศัย “แรงเสียดทาน” ระหว่างผิวถนนกับหน้ายาง ตราบใดที่แรงซึ่งกระทำต่อล้อ ยังไม่เกินแรงเสียดทาน ล้อรถของเราก็ไม่มีทางไถลไปบนถนนแน่นอน ซึ่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ จะรับแรงเสียดทานได้มากกว่า

รถยนต์กลุ่มครอสส์โอเวอร์ เอสยูวี สมัยนี้ มักมีระบบขับเคลื่อน 4 และ 2 ล้อ ให้ลูกค้าเลือก หลายคนอาจสับสนว่าจะเลือกแบบไหนดี…ตอบยากครับ เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเรื่องราคา ความประหยัดเชื้อเพลิง การยึดเกาะถนน รวมถึงความต้องการของผู้ใช้ครับ ผมขอพูดเฉพาะเรื่องการยึดเกาะถนน ระหว่างรถขับเคลื่อน 2 ล้อกับรถขับเคลื่อน 4 ล้อแบบที่ใช้บนพื้นถนนดี(FULL TIME) ก็แล้วกัน
การทำให้รถเคลื่อนที่ เข้าโค้ง หรือลดความเร็ว ล้วนต้องอาศัย “แรงเสียดทาน” ระหว่างผิวถนนกับหน้ายางเสมอ แรงเสียดทาน หรือความฝืดนี้ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยคร่าวๆ คือ เนื้อของยาง ผิวถนน และน้ำหนักของรถที่คอยกดหน้ายางให้อัดกับผิวถนน ตราบใดที่แรงซึ่งกระทำต่อล้อ ยังไม่เกินแรงเสียดทาน ล้อรถของเราก็ไม่มีทางไถลไปบนถนนแน่นอนครับ
ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้น สมมติให้รถขับเคลื่อนล้อหลัง (ขับ 2 ล้อ) มีน้ำหนักกระจายลงล้อเท่ากันล้อละ 25 % ของน้ำหนักรถ 1,200 กก. เท่ากับ 300 กก. ให้รถอยู่บนผิวถนนที่เปียกลื่น โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเท่ากับ 0.5 (หน้ายางรับแรงได้ครึ่งเดียวของแรงกดกับผิวถนน) ดังนั้น ล้อหลัง (ล้อขับเคลื่อน) แทนที่จะรับได้ 300 กก./1 ล้อ ก็จะรับแรงได้เพียงล้อละ 150 กก. เท่านั้น ถ้าเร่งความเร็วเต็มที่ในเกียร์ 1 สมมติให้แรงขับเคลื่อนสูงสุดได้ 400 กก. ล้อจะหมุนฟรี เนื่องจากแรงขับเคลื่อนเกินแรงเสียดทานที่ยางรับได้
ตรงกันข้ามถ้าเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ แรงขับเคลื่อน (400 กก.) ที่ถูกส่งไปแต่ละล้อ จะถูกหารด้วย 4 คือ ล้อละ 100 กก. ซึ่งต่ำกว่าแรงเสียดทานของรถขับล้อหลังอยู่ 50 กก. (ล้อหลัง 150 กก.) ดังนั้นจึงไม่มีล้อใดหมุนฟรีถ้าใช้แรงขับเคลื่อนเท่ากัน
ในโค้งยิ่งเห็นชัด ให้ผิวถนนกับหน้ายางเหมือนเดิม แต่เพิ่มแรงหนีศูนย์ฯ เข้ามา สมมติขับด้วยความเร็วในโค้งเกินแรงหนีศูนย์ฯ ที่ 100 กก. ถ้าต้องเร่งความเร็วเต็มที่ในโค้ง รถขับเคลื่อน 2 ล้อ จะเร่งด้วยแรงขับเคลื่อนล้อละ 112 กก. (ขอไม่แสดงการคำนวณเพราะเนื้อที่ไม่พอ) เกินกว่านี้ล้อขับเคลื่อนจะไถลออกนอกโค้ง

ถ้าเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ตัวแปรเดียวกัน ใช้แรงขับเคลื่อน 2 ล้อที่ 112 กก. รวมเป็น 224 กก. กระจายไปที่ล้อทั้ง 4 เท่ากันที่ 56 กก. คำนวณแล้วได้ 115 กก. ยังห่างจากค่า 150 กก. ที่แต่ละล้อรับได้อยู่มาก นี่คือความได้เปรียบของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ทั้งเมื่อเร่งทางตรง และในโค้ง------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Hpr3z
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09:13 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน