ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ จัดโครงการ อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 334


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 334 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักขับขี่รถยนต์มือใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดน้อยลง โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก รวมถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าอบรมจะมีสิทธิ์สอบข้อเขียน (E-exam) และสอบปฏิบัติขับรถยนต์ ซึ่งผู้ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียนและปฏิบัติขับรถยนต์จะได้รับวุฒิบัตรและใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที

สำหรับผู้สนใจเข้ารับการอบรม สามารถติดตามข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.viriyah.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-21297426 (สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 7 กันยายน 2560)------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/731gn
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน