ธุรกิจ

ทิพยประกันภัยฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับคุณภาพการให้บริการ ด้านประกันภัย รถใช้ GPS


DSC_2204

ทิพยประกันภัยฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กรุงไทยพานิชประกันภัยฯ และ สยามซิตี้ประกันภัยฯ พัฒนาระบบการประเมินเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเป็นจริง ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลและประวัติการเดินรถ Online แบบ Real-time ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกการเข้าถึงบริการด้านประกันภัยที่มีคุณภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการรถโดยสาร รถบรรทุก และรถแทกซีตามโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS จตุจักร

DSC_2128

 

ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก,  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย สมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คมสัน ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการ ตามโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS พร้อมด้วย บริษัท วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงภัย จำกัด โดย ธีรพล อัศวธิตานนท์ กรรมการ เป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและภาคประกันภัย เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีติดตามการเดินรถด้วยระบบ GPS Tracking ภายใต้โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วนั้นยังเป็นประโยชน์แก่ภาคประกันภัยสามารถนำข้อมูลประวัติการเดินรถของผู้ประกอบการมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการเฉพาะรายมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคประกันภัย ด้วยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่กรมการขนส่งทางบกพัฒนาขึ้น ผ่านการทำงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ภาคประกันภัยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเทคโนโลยี เพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท
สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งทั้งระยะสั้นและระยะยาว และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ เบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการที่ติด GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกแล้ว มีประวัติพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี ไม่เกิดอุบัติเหตุ จะได้รับการพิจารณาส่วนลดเบี้ยประกันภัยเป็นพิเศษ ส่วนผู้ประกอบการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้ง GPS Tracking ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก สามารถติดต่อเพื่อขอรับส่วนลดค่าเครื่องและค่าติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2841-5050



------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/SgAEP
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน