บทความ

ทิพยประกันภัยฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับคุณภาพการให้บริการ ด้านประกันภัย รถใช้ GPS


DSC_2204

ทิพยประกันภัยฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กรุงไทยพานิชประกันภัยฯ และ สยามซิตี้ประกันภัยฯ พัฒนาระบบการประเมินเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเป็นจริง ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลและประวัติการเดินรถ Online แบบ Real-time ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกการเข้าถึงบริการด้านประกันภัยที่มีคุณภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการรถโดยสาร รถบรรทุก และรถแทกซีตามโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS จตุจักร

DSC_2128

 

ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก,  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย สมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คมสัน ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการ ตามโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS พร้อมด้วย บริษัท วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงภัย จำกัด โดย ธีรพล อัศวธิตานนท์ กรรมการ เป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและภาคประกันภัย เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีติดตามการเดินรถด้วยระบบ GPS Tracking ภายใต้โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วนั้นยังเป็นประโยชน์แก่ภาคประกันภัยสามารถนำข้อมูลประวัติการเดินรถของผู้ประกอบการมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการเฉพาะรายมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคประกันภัย ด้วยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่กรมการขนส่งทางบกพัฒนาขึ้น ผ่านการทำงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ภาคประกันภัยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเทคโนโลยี เพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท
สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งทั้งระยะสั้นและระยะยาว และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ เบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการที่ติด GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกแล้ว มีประวัติพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี ไม่เกิดอุบัติเหตุ จะได้รับการพิจารณาส่วนลดเบี้ยประกันภัยเป็นพิเศษ ส่วนผู้ประกอบการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้ง GPS Tracking ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก สามารถติดต่อเพื่อขอรับส่วนลดค่าเครื่องและค่าติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2841-5050------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/SgAEP
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th