ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก คว้ารางวัลเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ ประจำปี 2560


สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย ณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกเข้ารับรางวัล “เครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2560” จากพันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกรมการขนส่งทางบก เป็น 1 ใน 4 หน่วยงานภาครัฐต้นแบบที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจากดีเอสไอ สืบเนื่องจากการให้ความร่วมมือกับดีเอสไอในการดำเนินงาน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการป้องกันและปราบปรามคดีอาชญากรรมพิเศษด้วยดีมาโดยตลอด อาทิ ให้ความร่วมมือสนับสนุนทางด้านการสืบสวนสอบสวนภายใต้ภารกิจของกรมการขนส่งทางบก การมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ สำหรับในปีนี้มีเครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานระหว่างประเทศ และภาคประชาชนเข้าร่วมรับรางวัลเครือข่ายต้นแบบจากดีเอสไอรวมทั้งสิ้น 22 รางวัล

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามเพื่อกวาดล้างรถผิดกฎหมายทุกกรณีและกลุ่มมิจฉาชีพทุกกระบวนการ และร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการให้ข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายสูงสุด เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนเจ้าของรถทุกคนทุกคัน โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ ผ่านการประสานความร่วมมือบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบก และกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ซึ่งทำหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น กรณีกลุ่มขบวนการลักลอบนำรถยนต์เก่าใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร และอ้างว่าเป็นรถจดประกอบถูกต้อง ซึ่งเข้าข่ายความผิดลักลอบนำของต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอม แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ เพื่อนำมาจดทะเบียนในประเทศ รวมถึงกรณีการปลอมแปลงเอกสารการประมูลรถขายทอดตลาดของหน่วยงานราชการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่งเรื่องให้ดีเอสไอตรวจสอบเพื่อหาความเชื่อมโยงอาจเป็นรถที่นำเข้าโดยหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร หรือรถถูกโจรกรรม โดยให้ความร่วมมือดีเอสไอสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงในขบวนการปลอมแปลงเอกสาร เพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยงกับขบวนการที่ผิดกฎหมายต่างๆ ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชน และส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐและความมั่นคงของประเทศ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ในการปราบปรามขบวนการผิดกฎหมายทุกประเภท เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนด้วยการบูรณาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีความเข้มแข็ง และมุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน ภายใต้กรอบการบริหารที่ชัดเจน โปร่งใส รอบคอบ ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสาธารณะ ตามหลักองค์กรธรรมาภิบาล------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/iDZnO
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน