บทความ

กูดเยียร์ สนับสนุนอบรมวิชาชีพ ผ่านโครงการพัฒนาเยาวชน


ฟินบาร์ร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ พร้อมด้วยพนักงานสานต่อโครงการพัฒนาเยาวชนตามชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่สนับสนุนอาชีพที่ยั่งยืน การจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพ การบริจาค รวมถึงงานจิตอาสาของชุมชน เป็นต้น

ล่าสุด จัดการฝึกอบรม แนะแนวด้านทักษะ และอาชีพทางวิชาชีพให้กับเยาวชน ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ในกรุงเทพฯ รวมถึงจัดกิจกรรมบันเทิงที่มอบทั้งความสนุกและสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา อีกทั้ง ยังได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะต่างๆ ของตนเอง และช่วยอำนวยความสะดวกในการมุ่งสู่เส้นทางอาชีพที่ตนเองเลือกไว้ในอนาคต

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร เป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาด้านสังคมและสังคมสงเคราะห์ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้การเอาใจใส่ต่อเยาวชนหญิงอายุระหว่าง 6-18 ปี ที่ประสบปัญหาด้านสภาพจิตใจ หรือด้านร่างกาย และต้องการความคุ้มครองอย่างเร่งด่วน เพราะเยาวชนเหล่านี้ต่างเคยถูกทารุณและบังคับขู่เข็ญอันไม่ชอบด้วยกฎหมายมาก่อน

กิจกรรมดังกล่าว เป็น “หนึ่งในสาระสำคัญของ ‘Better Future’ ซึ่งเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กูดเยียร์ ที่เน้นการสนับสนุนเพื่อการร่วมมือที่สร้างสรรค์ผลลัพธ์เชิงบวกให้กับเยาวชนทั้งชายหญิง รวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วย ทั้งนี้ ขอบเขตที่เราให้ความสำคัญสำหรับโครงการสนับสนุนเพื่อชุมชนเหล่านี้นั้น ได้สะท้อนถึงลักษณะการทำธุรกิจของ กูดเยียร์ ทั้งในระดับสากลและท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เรามีความเชี่ยวชาญและสามารถสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ได้ ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นของ กูดเยียร์ ในการ ‘ปรับโฉม’ โครงการเพื่อพัฒนาเยาวชน ได้ช่วยจุดประกายเยาวชน ให้พัฒนาทักษะด้านวิชาการในโรงเรียน และเตรียมพร้อมสู่การประกอบอาชีพที่ตนเองมุ่งหวังไว้ได้ในที่สุด

การให้การสนับสนุนโดยไม่หวังผลตอบแทน และการมีส่วนร่วมกับชุมชนของ กูดเยียร์ ในทุกแห่งทั่วโลก หากพูดถึงเรื่องของโอกาสของ ‘การให้และการลงมือทำ’ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ อาทิ อาหารการกิน และสุขภาพ รวมทั้งกิจกรรมด้านการศึกษา เช่น การพัฒนาทักษะการอ่าน และการเตรียมพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาทักษะเพื่อสายงานและอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนองค์กรในระดับชุมชน โดยเลือกพนักงานของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ให้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมาธิการด้วย

“พวกเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับองค์กรในระดับชุมชน รวมทั้งกลุ่มประชาสังคม ในการร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในประเทศไทย รวมถึงเศรษฐกิจในท้องถิ่น และเครือข่ายด้านการศึกษา เราจึงภูมิใจต่อการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบทางสังคมที่มีเพิ่มขึ้น และความร่วมแรงร่วมใจกันในหมู่พนักงาน กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยฯ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะนำไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียง กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยฯ”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/F74Gf
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th