ธุรกิจ

ซูซูกิ จัดงาน “Dealer of the Year 2016” ประกาศรายชื่อ 5 ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี


โยจิ มุโรซากะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซูซูกิ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดด้วยการมุ่งหวังจะยกระดับบริการในทุกด้าน โดยตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์อันดีของบริษัทและผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทุกคนได้ว่า คุณได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเป็นลูกค้ารถยนต์ ซูซูกิ

ในปีนี้ ซูซูกิ ได้วางเป้าหมายการขายไว้ที่ 24,000 คัน ซึ่งจะทำให้มีส่วนแบ่งการตลาด 3 % จากตลาดรวมประมาณ 800,000 คัน ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา มียอดขายอยู่ที่ 10,754 คัน โดยตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากเรื่องของการขยายโชว์รูมให้เพิ่มมากขึ้น และยังต้องมุ่งมั่นในการสร้างและเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ซูซูกิ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโชว์รูมและศูนย์บริการ ด้วยการมุ่งเน้นให้ผู้จำหน่ายรถยนต์ ซูซูกิ จำนวน 106 แห่งในปัจจุบัน และจะขยายเป็น 120 แห่งภายในปีนี้ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบแรนด์ และกิจกรรม CR เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ให้ส่งไปถึงยังผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจาก ซูซูกิ จะเดินหน้าด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับผู้จำหน่ายทุกระดับได้มีทัศนคติในเชิงบวก มีความยินดีและเต็มใจที่จะให้บริการลูกค้าแล้วนั้น ยังได้จัดกิจกรรมกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

“ผู้จำหน่ายเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความแข็งแกร่งให้กับบแรนด์ ซูซูกิ ในประเทศไทย ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตด้านการขายและส่วนแบ่งการตลาดอย่างยั่งยืน เราจึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการทำงานกับผู้จำหน่ายอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการตลาด การขาย และการพัฒนาคุณภาพโชว์รูมและศูนย์บริการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารโชว์รูมและศูนย์บริการทุกแห่งพร้อมใจกันให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในโชว์รูม จวบจนการดูแลบริการหลังการขาย”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนางานบริการ ต้องเริ่มจากการพัฒนาเจ้าของดีเลอร์ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานนั้น ในปีนี้ ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)ฯ จึงได้จัดกิจกรรม Dealer of the year 2016 เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายที่มีคะแนนสูงสุด 5 แห่ง พร้อมมอบถ้วยรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมให้ถือครองเป็นเวลา 1 ปี การันตีถึงความเป็นผู้จำหน่ายดีเด่นของ ซูซูกิ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ทั้งด้านงานขายและงานบริการที่ได้ตามมาตรฐานของบริษัทที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ซูซูกิ ในประเทศไทย

วัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นปีแรกที่ ซูซูกิ จัดพิธีมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้านของผู้จำหน่ายรถยนต์ ซูซูกิ กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจของผู้จำหน่ายในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นผ่านการตอบแทนลูกค้าด้วยความจริงใจในฐานะที่ลูกค้าทุกท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ซูซูกิ เป็นอย่างดีเสมอมา”

โดยพิธีมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี Dealer of the year 2016 ได้รับเกียรติอย่างสูงสุด จาก โอซามุ ซูซูกิ ประธานกรรมการและผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์พอเรชัน ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ผู้จำหน่ายรถยนต์ ซูซูกิ ที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2559 ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดจาก ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)ฯ มีด้วยกันทั้งหมด 5 ราย โดยรางวัล Best of the Best dealer 2016 ได้แก่ บริษัท บ้านซูซูกิ ออโตโมบิล จำกัด กรุงเทพฯ ซึ่งยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินงาน “ดูแลอย่างมืออาชีพ ด้วยความจริงใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ” ส่วนรางวัล Platinum dealer 2016 มีผู้จำหน่ายได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่ บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม, บริษัท อริยกิจ จี.พี. จำกัด จังหวัดเชียงใหม่, บริษัท ซูซูกิ ลพบุรี จำกัด จังหวัดลพบุรี และบริษัท ซูซูกิ เจียงอุดร จำกัด จังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ซูซูกิ สามารถขึ้นครองลำดับ 4 ของการให้บริการงานขายที่สร้างความพึงพอใจโดยรวมสูงสุดในกลุ่มรถยนต์บแรนด์ยอดนิยม ในประเทศไทยปี 2559 ด้วยคะแนน 813 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน) จากผลจัดอันดับจากการศึกษาวิจัย SSI ในประเทศไทย ประจำปี 2559 โดย เจ.ดี. เพาเวอร์ (J.D. Power 2016 Thailand Sales Satisfaction Index (SSI) Study, SM)

นับเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงคุณภาพในการบริการงานขายและดูแลเอาใจใส่ลูกค้าที่เป็นครอบครัว ซูซูกิ ได้เป็นอย่างดี เสมือนกับคู่คิดของชีวิตลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสุขตามสโลแกนของ ซูซูกิ ที่ว่า “Way of Life”------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/aSynI
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
25 May 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
6,400,000
3.
2,905,000
4.
2,180,000
5.
2,348,000
6.
2,220,000
7.
36,500,000
8.
2,900,000
9.
3,800,000
10.
3,730,000
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ