บทความ

ซูซูกิ จัดงาน “Dealer of the Year 2016” ประกาศรายชื่อ 5 ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี


โยจิ มุโรซากะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซูซูกิ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดด้วยการมุ่งหวังจะยกระดับบริการในทุกด้าน โดยตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์อันดีของบริษัทและผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทุกคนได้ว่า คุณได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเป็นลูกค้ารถยนต์ ซูซูกิ

ในปีนี้ ซูซูกิ ได้วางเป้าหมายการขายไว้ที่ 24,000 คัน ซึ่งจะทำให้มีส่วนแบ่งการตลาด 3 % จากตลาดรวมประมาณ 800,000 คัน ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา มียอดขายอยู่ที่ 10,754 คัน โดยตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากเรื่องของการขยายโชว์รูมให้เพิ่มมากขึ้น และยังต้องมุ่งมั่นในการสร้างและเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ซูซูกิ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโชว์รูมและศูนย์บริการ ด้วยการมุ่งเน้นให้ผู้จำหน่ายรถยนต์ ซูซูกิ จำนวน 106 แห่งในปัจจุบัน และจะขยายเป็น 120 แห่งภายในปีนี้ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบแรนด์ และกิจกรรม CR เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ให้ส่งไปถึงยังผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจาก ซูซูกิ จะเดินหน้าด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับผู้จำหน่ายทุกระดับได้มีทัศนคติในเชิงบวก มีความยินดีและเต็มใจที่จะให้บริการลูกค้าแล้วนั้น ยังได้จัดกิจกรรมกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

“ผู้จำหน่ายเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความแข็งแกร่งให้กับบแรนด์ ซูซูกิ ในประเทศไทย ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตด้านการขายและส่วนแบ่งการตลาดอย่างยั่งยืน เราจึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการทำงานกับผู้จำหน่ายอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการตลาด การขาย และการพัฒนาคุณภาพโชว์รูมและศูนย์บริการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารโชว์รูมและศูนย์บริการทุกแห่งพร้อมใจกันให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในโชว์รูม จวบจนการดูแลบริการหลังการขาย”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนางานบริการ ต้องเริ่มจากการพัฒนาเจ้าของดีเลอร์ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานนั้น ในปีนี้ ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)ฯ จึงได้จัดกิจกรรม Dealer of the year 2016 เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายที่มีคะแนนสูงสุด 5 แห่ง พร้อมมอบถ้วยรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมให้ถือครองเป็นเวลา 1 ปี การันตีถึงความเป็นผู้จำหน่ายดีเด่นของ ซูซูกิ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ทั้งด้านงานขายและงานบริการที่ได้ตามมาตรฐานของบริษัทที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ซูซูกิ ในประเทศไทย

วัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นปีแรกที่ ซูซูกิ จัดพิธีมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้านของผู้จำหน่ายรถยนต์ ซูซูกิ กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจของผู้จำหน่ายในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นผ่านการตอบแทนลูกค้าด้วยความจริงใจในฐานะที่ลูกค้าทุกท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ซูซูกิ เป็นอย่างดีเสมอมา”

โดยพิธีมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี Dealer of the year 2016 ได้รับเกียรติอย่างสูงสุด จาก โอซามุ ซูซูกิ ประธานกรรมการและผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์พอเรชัน ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ผู้จำหน่ายรถยนต์ ซูซูกิ ที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2559 ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดจาก ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)ฯ มีด้วยกันทั้งหมด 5 ราย โดยรางวัล Best of the Best dealer 2016 ได้แก่ บริษัท บ้านซูซูกิ ออโตโมบิล จำกัด กรุงเทพฯ ซึ่งยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินงาน “ดูแลอย่างมืออาชีพ ด้วยความจริงใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ” ส่วนรางวัล Platinum dealer 2016 มีผู้จำหน่ายได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่ บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม, บริษัท อริยกิจ จี.พี. จำกัด จังหวัดเชียงใหม่, บริษัท ซูซูกิ ลพบุรี จำกัด จังหวัดลพบุรี และบริษัท ซูซูกิ เจียงอุดร จำกัด จังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ซูซูกิ สามารถขึ้นครองลำดับ 4 ของการให้บริการงานขายที่สร้างความพึงพอใจโดยรวมสูงสุดในกลุ่มรถยนต์บแรนด์ยอดนิยม ในประเทศไทยปี 2559 ด้วยคะแนน 813 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน) จากผลจัดอันดับจากการศึกษาวิจัย SSI ในประเทศไทย ประจำปี 2559 โดย เจ.ดี. เพาเวอร์ (J.D. Power 2016 Thailand Sales Satisfaction Index (SSI) Study, SM)

นับเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงคุณภาพในการบริการงานขายและดูแลเอาใจใส่ลูกค้าที่เป็นครอบครัว ซูซูกิ ได้เป็นอย่างดี เสมือนกับคู่คิดของชีวิตลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสุขตามสโลแกนของ ซูซูกิ ที่ว่า “Way of Life”------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/aSynI
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th